สธ. ชง ศบค. ใช้มาตรการเข้ม งดออกจากเคหสถาน 14 วัน

675

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 8 ก.ค.64 ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) แถลงข่าวด่วนสถานการณ์ CV-19ว่า จากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉินกรณี CV-19(EOC) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะที่ปรึกษาด้านสาธารณสุข ศบค. และ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ในพื้นที่ กทม. เห็นตรงกัน ว่า จะมีการเสนอ ศบค.ในการยกระดับมาตรการทางสังคม

~

~

~

โดยเฉพาะ การจำกัดการเดินทาง อยู่บ้านหยุดเชื้ อเพื่อชาติ ไม่ออกจากเคหสถาน เว้นไปหาอาหาร พบแพทย์ และฉีดวัคซีน ห้ามเดินทางข้ามจังหวัด และปิดสถานที่เสี่ย งทั้งหมดที่ไม่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

~

แต่ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นสถานที่จำเป็นยังเปิดได้ โดยใช้ในพื้นที่เสี่ย งและกันชน เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน

~

วันนี้พบตัวเลขติด CV-19 สูงกว่า 7 พันราย สะสมกว่า 2.8 แสนราย ซึ่งส่วนใหญ่มีการระบา ดในกทม.และปริมณฑล และแพร่ระบา ดไปยังต่างจังหวัด ดูจากตัวเลขสะสม ทำให้ผู้ป่ว ยมีความจำเป็นต้องใช้เตียงเพิ่มขึ้น

~

~

~

จึงต้องหามาตรการและเร่งทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวทางการควบคุมโร ค ซึ่งจะมีการใช้วั คซี น ประกอบกับการตรวจหา CV-19 โดยจะใช้แรทบิทเอนติเจนเทสเข้ามาร่วมด้วยเพื่อให้เข้าถึงการตรวจได้มากขึ้น

~

ด้านนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโร ค กล่าวว่า เบื้องต้นจะเสนอให้ใช้มาตรการนี้ในระยะเวลา 14 วันตามระยะฟักตัวของโร ค ซึ่งมาตรการนี้จะเหมือนกับมาตรการช่วงเม.ย.2563 ร่วมกับการเร่งฉี ดวั คซี น หากได้รับความร่วมมือเชื่อว่าผู้ติดเชื้ อจะลดลงในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า

You might also like