ม.40 เช็กสิทธิ์ ได้แล้ว รู้ผล รับเงิน 5,000 บาท ทันที

1,156

สำนักงานประกันสังคม อัปเดตข้อมูล ล่าสุด ผู้ประกันตน ประกันสังคม ม.40 ใน 19 จังหวัด สามารถเช็กสิทธิ์ รับเงิน 5,000 บาท ได้แล้ว

~

~

~

วันที่ 7 ก.ย. 64 สำนักงานประกันสังคม ได้อัปเดตข้อมูลผู้ประกันตน ที่ สมัครประกันสังคมมาตรา 40 เข้ามาใหม่ในช่วงวันที่ 4-24 ส.ค. 64 ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 19 จังหวัดเรียบร้อยแล้ว ผู้ประกันตนสามารถตรวจสิทธิ์รับเงิน 5,000 ได้ด้วยวิธีการดังนี้

เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th

เลือกปุ่ม ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 40)

กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรหัสให้ตรงกับรูป

จากนั้นกดค้นหา ระบบจะแสดงผลว่าได้รับสิทธิเยียวยาประกันสังคมจำนวน 5,000 บาท หรือไม่

~

~

ผู้ประกันตน ประกันสังคม ม.40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 19 จังหวัด ที่ได้รับการช่วยเหลือ มีดังนี้

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

พระนครศรีอยุธยา

กาญจนบุรี

ตาก

นครนายก

นครราชสีมา

ประจวบคีรีขันธ์

ปราจีนบุรี

~

เพชรบุรี

เพชรบูรณ์

ระยอง

ราชบุรี

~

ลพบุรี

สิงห์บุรี

สมุทรสงคราม

สระบุรี

สุพรรณบุรี

อ่างทอง

You might also like