ประกันสังคม เดือน ก.ย. นายจ้าง ผู้ประกันตน เก็บเงินสมทบเต็ม ไม่ลดแล้ว

797

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้สำนักงาน ประกันสังคม ลดการเก็บเงินสมทบประกันสังคมในกลุ่ม นายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 มา 3 เดือนตามประกาศของกระทรวงแรงงานนั้น

~

~

~

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก แจ้งข่าวประกันสังคม โพสต์ข้อความและภาพระบุ ถึงการจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตนในมาตรา 33 และมาตรา 39 ในเดือน ก.ย. นี้จะต้องจ่ายสมทบราคาปกติ ซึ่งมีรายละเอียดว่า

อย่าลืม เดือนนี้จ่ายเงินสมทบราคาปกติแล้วนะ

ตั้งแต่เดือน กันยายน เป็นต้นไป เตรียมส่งเงินประกันสังคมเท่าเดิม( มาตรา 33 สูงสุด 750 บาท , มาตรา 39 สูงสุด 432 บาท )

~

~

หลังจากลดจ่ายเงินสมทบประกันสังคมจาก 5% เหลือ 2.5% เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2564

แต่ละรายจ่ายไม่เท่ากัน เช็คอัตราที่ต้องจ่ายที่ เว็บไซต์

~

อนึ่ง จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ มติที่ประชุม ครม. ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. …. เพื่อปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเวลา 3 เดือน โดยนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 จาก 5% เหลือฝ่ายละ 2.5% ของค่าจ้างผู้ประกันตน ซึ่งยังไม่มีการประกาศเพิ่มเติมออกมาแต่อย่างใดว่ามีการต่ออายุการลดส่งเงินประกันสังคม ดังนั้น เดือนกันยายนจึงต้องกลับมาจ่ายเงินในอัตราปกติ

~

เพิ่มเติม

แจ้งข่าวประกันสังคม

You might also like