โรคระบาด เตือนระวังด่วน

1,154

เมื่อวันที่ 5 กันยายน เพจ เรื่องเล่าเช้านี้ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า โรงพยาบาลน่าน แจ้งประชาสัมพันธ์ พบการระบาดของโรคติดเชื้อหูดับ โดยในขณะนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันแล้วทั้งหมด 12 ราย เสียชีวิต 1 ราย มีผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงใส่ท่อช่วยหายใจเข้ารับการรักษาในห้องภาวะวิกฤติอายุรกรรม (ไอซียู) 2 ราย

~

~

ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

จากการสอบสวนพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีประวัติรับประทานเนื้อหมู ปรุงดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบ บางรายมีประวัติดื่มสุราเป็นประจำร่วมด้วย ทั้งนี้เบื้องต้นพบว่า มีรถเร่นำหมูมาเร่ขายให้กับเขียงหมูในหมู่บ้านหลายแห่ง คาดว่าเนื้อหมูดังกล่าวอาจมาจากหมูที่ติดเชื้อโรคหูดับแล้วตาย นายแพทย์ พงษ์เทพ วงวัชรไพบูลย์

~

~

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน ฝ่ายปฐมภูมิ กล่าวว่า เชื้อโรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เป็นเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในต่อมทอลซิลของหมู โรคนี้เกิดได้ทั้งปีแต่มักจะมีการระบาดในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่หมูมีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เชื้อจะกระจายเข้าสู่กระแสเ ลือดของหมูทำให้หมูตา ย ถ้ามีผู้นำเนื้ อหมูหรือเ ลื อ ดหมูมารับประทานแบบไม่ผ่านความร้อนจะทำให้ติดเชื้อได้ ในแต่ละปีจังหวัดน่านจะพบผู้ป่วยติดเชื้ อสเตรปซูอิสเฉลี่ยจำนวน 20 รายต่อปี ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะรุนแรง

ถ้าติดเชื้อเข้าเยื่อบุประสาทจะทำให้ คอแข็ง หูไม่ได้ยิน ถ้าติดเชื้อเข้ากระแสเลื อ ดจะมีความดันโลหิตลดลง ช็อกจนถึงเสียชีวิตได้ จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนงดรับประทานอาหารเนื้อหมูที่ปรุงสุกๆดิบๆ เช่น ลาบ หลู้ เนื้อหมูที่นำมาประกอบอาหารควรผ่านความร้อนให้ทั่วถึง

~

ขอบคุณ เรื่องเล่าเช้านี้

You might also like