ชงเข้าครม. เคาะแจก 2500

1,110

เมื่อวันที่ 5 กันยายน น.ส.ลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวย าให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ในรอบที่ 2 ว่า

~

~

~

ภายในวันที่ 7 กันยายนนี้ กระทรวงแรงงานจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 อีกคนละ 2,500 บาท

ซึ่งเมื่อรวมกับเงินที่จ่ายงว ดแรกไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา คนละ 2,500 บาท ผู้ประกันตน มาตรา 33 จะได้เงินเยียวย ารวมเป็นเงิน 5,000 บาท โดยคาดว่าจะได้รับเงินเยียวย าหลังจากประชุม ครม.เสร็จสิ้น หรือภายในเดือนกันยายนนี้แน่นอน

~

สำหรับการเยียวย าผู้ประกันตน มาตรา 33 คนละ 2,500 บาท ในรอบที่ 2 นั้น จะได้รับเฉพาะ 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มตามประกาศ ศบค. เท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากทั้ง 13 จังหวัด ถูกสั่งปิดกิจการ/กิจกรรม หรือ ล็อกดาวน์ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบา ดของ CV-19 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม เป็นเวลาประมาณ 2 เดือน

ดังนั้น ในส่วนของผู้ประกันตน มาตรา 33 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่เพิ่งถูกสั่งปิดกิจการ/กิจกรรม ทีหลังในช่วงเดือนสิงหาคม จึงไม่ได้สิทธิรับเงินเยียวย าในรอบที่ 2

~

ทั้งนี้ ในการจ่ายเยียวย าให้กับผู้ประกันตน มาตรา 39 และ มาตรา 40 คนละ 5,000 บาท ก็จะใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน คือ หากผู้ประกันตน มาตรา 39 และ มาตรา 40 ใน 13 จังหวัดสีแดงเข้ม จะได้รับเงินคนละ 5,000 บาท ครั้งที่ 2 ส่วนผู้ประกันตน มาตรา 39 และ มาตรา 40 ใน 16 จังหวัด จะไม่ได้สิทธิดังกล่าว

~

สำหรับการจ่ายเงินเยียวย าผู้ประกันตน มาตรา 33 จำนวน 2,500 บาทต่อคน ผู้ประกันตน มาตรา 39 และ มาตรา 40 จำนวน 5,000 บาทต่อคน ใน 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ครั้งที่ 2 หลังจาก ครม.มีมติรับทราบแล้ว ขั้นตอนต่อไป กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะโอนเงินเข้าไปที่ สปส. เพื่อดำเนินการจ่ายให้กับผู้ประกันตนที่มีสิทธิโดยเร็วที่สุด แต่ไม่เกินเดือนกันยายนนี้แน่นอน ซึ่งจะเป็นการทยอยจ่ายเงินตามลำดับเลขที่บัตรประชาชนเช่นเดียวกับการจ่ายในครั้งแรก

~

สำหรับ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ สงขลา

ส่วน 16 จังหวัดสีแดงเข้ม (เพิ่มใหม่) ได้แก่ กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และ อ่างทอง

อย่างไรก็ตาม ชงเข้าครม 7 ก.ย. เคาะแจกเยียวย า 2,500 รอบสอง ผู้ประกันตนม.33 ใน 13 จว.สีแดงเข้ม เตรียมรับเงินกันได้เลยจ้า

You might also like