ซิโนฟาร์ม มาเพิ่มอีก 2 ล้านโดส

540

เมื่อวันที่ 5 ก.ย.64 นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์ภาพและข้อความในเฟซบุ๊ก Nithi Mahanonda ถึงการจัดส่งวั คซี นซิโนฟาร์มจากประเทศจีนมายังประเทศไทย

~

~

~

โดยระบุว่า อีกสองล้านถึงเมืองไทยเช้านี้ เด็กๆ จะมีโอกาสได้ใช้ไหมนี่ ต้องรอคำตอบจากอย. ก่อนนะครับ ผมว่าทุกภาคส่วน พร้อมที่จะช่วยกันอย่างรวดเร็วในการดูแลลูกหลานเราด้วยกันแน่นอน

ก่อนหน้านี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สรุปยอดการให้บริการฉี ดวั คซี น CV-19 ของศูนย์บริการฉี ดวั คซี น CV-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

~

~

ทั้งจากศูนย์ฉี ดวั คซี นตัวเลือกซิโนฟาร์ม บมจ.โทรคมนาคม (ทีโอที) ศูนย์ฉี ดวั คซี น CV-19 หลัก CAT Convention Hall และศูนย์ฉี ดวั คซี นภาคสนาม รวมยอดฉี ดวั คซี นสะสม 510,479 โดส

แยกเป็นซิโนฟาร์มสะสมรวม เข็ มที่ 1-113,528 โดส เข็ มที่ 2-72,555 โดส รวมฉี ดแล้ว 186,083 โดส ซิโนแวค สะสมรวม เข็ มที่ 1 : 107,122 โดส เข็ มที่ 2 : 81,412 โดส

~

รวมฉี ดแล้ว : 188,534 โดส แอสตราเซเนกา สะสมรวม เข็ มที่ 1 : 118,622 โดส เข็ มที่ 2 : 17,240 โดส รวมฉี ดแล้ว : 135,862 โดส

อย่างไรก็ตาม ซิโนฟาร์มมาเพิ่มอีก 2 ล้านโดสแล้ว เตรียมฉี ดกันได้เลยจ้า

ขอบคุณ Nithi Mahanonda

You might also like