โรงแรมหลายแห่งทั่วไทย หนี้ท่วม ยื้อไม่ไหว

711

มีรายงานว่า นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย (THA) กล่าวกับทาง prachachat ว่า ปรากฏการณ์ของผู้ประกอบการโรงแรมเทขายสินทรัพย์นั้นเกิดจริง เนื่องจากวิกฤตครั้งนี้ลากยาวมาเกิน 1 ปีครึ่งแล้ว ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดสภา พคล่อง ไม่มีเงินหมุนเวียนในระบบมานานแล้ว ทำให้ธุรกิจยืนต่อไปไม่ไหว

ที่สำคัญผู้ประกอบการทุกคนไม่สามารถคาดการณ์อนาคตได้ รวมถึงไม่รู้ว่าการท่องเที่ยวของประเทศจะกลับมาอยู่ในระดับเดิมได้เมื่อไหร่

~

~

ทั้งนี้ ยอมรับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างแท้จริง การตัดสินใจสินทรัพย์บางส่วนออกไปเพื่อลดภาระด้านการเงินและหาเงินเข้ามาหมุนเวียนในธุรกิจน่าจะเป็นทางเดียวที่เป็นไปได้

~

~

ส่วนตัวเชื่อว่านอกจากรายการสินทรัพย์ที่ประกาศขายผ่านสื่อต่าง ๆ แล้วน่าจะมีการซื้อขายสินทรัพย์ที่เราไม่รู้อีกเยอะมาก ซึ่งส่วนใหญ่น่าจะเป็นกลุ่มที่เหนื่อยแล้ว มองไม่เห็นอนาคต หรือมีหนี้สินเยอะ โดยกลุ่มทุนที่เข้ามาซื้อก็มีทั้งกลุ่มทุนคนไทยและทุนจากต่างประเทศ

~

ทั้งในภูมิภาคเอเชียและอเมริกา อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของสินทรัพย์ที่ผู้ประกอบการประกาศขายนั้น ยังถือว่าเป็นสัดส่วนที่ต่ำเมื่อเทียบกับจำนวนโรงแรมที่มีอยู่ในตลาดทั้งหมด นางมาริสากล่าวและว่า

วิกฤตครั้งนี้ได้ดิสรัปต์ธุรกิจทั้งระบบ เหมือนเป็น ส งครา มทางเศรษฐกิจ ทำให้มาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐที่ออกมานั้นไม่สามารถช่วยประคับประคองธุรกิจให้เดินต่อไปได้ทั้งระบบ

ทั้งนี้ อยากให้รัฐบาลมองลงมาว่าภาคการท่องเที่ยวของไทยที่เคยสร้างรายได้เข้าประเทศจำนวนมากนั้น ขณะนี้ยังต้องการความช่วยเหลืออีกมาก

You might also like