ลุงพล ตอบแล้ว หลังป้าแต๋น ถูกแจ้ง 2 ข้อหา

657

เมื่อวันที่ 2 กันยายน ทางอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ปรากฏพยานหลักฐานและพฤติการณ์ทั้งหลายในสำนวนการสอบสวน โดยมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวสมพร หรือแต๋น หลาบโพธิ์ ได้ร่วมกระทำผิดกับผู้ต้องหา

~

~

~

โดยร่วมกันกระทำการใดๆ แก่ศ พของ น้องชมพู่ หรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบน้องชมพู่ ก่อนการชันสูตรเสร็จสิ้น ในประการที่น่าจะทำให้การชันสูตรหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป ตาม ป.วิอาญา ม.150 ผู้ใด กระทำการใดๆ แก่ศ พ หรือ สภาพแวดล้อม ในบริเวณที่พบ ก่อน การชันสูตรพเสร็จสิ้น

ในประการที่ น่าจะทำให้ การชันสูตร หรือ ผลทางคดี เปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่ จำเป็น ต้องกระทำ เพื่อป้องกันอั นตรา ย แก่อนามัย ของประชาชน หรือ เพื่อประโยชน์สาธารณะ อย่างอื่น

~

~

ต้องระวางโทษ จ ำคุ กตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 10,000 – 40,000 บาท หรือทั้งจ ำทั้งปรั บ ถ้าการ กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทำ โดยทุจริต หรือเพื่ออ ำพรา งคดี ผู้กระทำ ต้องระวางโท ษเป็น 2 เท่า ของโทษที่กำหนดไว้ สำหรับความผิดนั้น

~

นอกจากนี้ ยังถูกแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา 83 ประมวลกฎหมายอาญา ซึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิ ดด้วยกันนั้นเป็นตัวการ

ต้องระวางโท ษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น โดยให้ส่งเอกสารหลักฐานภายในวันที่ 7 กันย ายนที่จะถึงนี้

ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์ไปสอบถาม ลุงพล และ ป้าแต๋น เปิดเผย เพียงสั้นๆ ว่า ยังไม่ทราบเรื่องว่าป้าแต๋นนั้นถูกแจ้งข้อกล่าวหา ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่มาโดยตลอด

~

ซึ่งระหว่างที่ผู้สื่อข่าวพูดคุยอยู่นั้น ลุงพลได้แจ้งว่า ตำรวจมาหาหน้าบ้านจึงขอตัวไป ก่อนบอกว่าจะติดต่อกลับมาใหม่ ส่วนตัวยังคงสู้และไม่กังวลใจอะไร

อย่างไรก็ตาม ลุงพลเผยแล้ว พร้อมสู้คดีไม่มีอะไรต้องกังวล หลังป้าแต๋นถูกแจ้งข้อกล่าวหาด้วย

You might also like