เฮทั้งประเทศ เดือนกันยายน เพิ่มวันหยุดพิเศษปีแรก หยุดยาว 3 วันรวด

639

เปิดเดือนกันยายน 2564 ต้นเดือนใหม่ของปีนี้ มาพร้อมกับการ ผ่อนคลายล็อกดาวน์ ที่เริ่มในวันนี้ (1 กันยายน) เป็นวันแรก

~

~

~

อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญของกลุ่มผู้ประกันตน ที่จะได้ยื่น ทบทวนสิทธิ เพื่อขอรับเงินเยียวยา ประกันสังคม เป็นวันแรก อีกเช่นกัน

~

~

นอกจากนี้ รู้หรือไม่? เดือนนี้มี วันหยุด กรณีพิเศษเพิ่มขึ้นมาใหม่ด้วย (จากมติ ครม. เมื่อปลายเดือน ธ.ค.2563)

วันนี้เราจะมามาเช็ควันหยุดยาวประจำเดือนกันยายน 2564 กันหน่อย เนื่องจากว่าในเดือนกันยายน 2564 มีวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มเข้ามา นั่นคือ “วันมหิดล” ที่ตรงกับวันที่ 24 กันยายน 2564 และทำให้มีวันหยุดยาวช่วงสุดสัปดาห์ติดต่อกัน 3 วันอีกด้วย

วันหยุดยาวเดือนกันยายน (วันมหิดล)

ช่วงเดือนกันยายนมีวันสำคัญที่ ครม. เคาะเพิ่มให้มีวันหยุดกรณีพิเศษเพิ่มมา 1 วัน คือ วันมหิดล จึงทำให้เดือนนี้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 3 วันด้วยกัน ได้แก่

~

– ศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 วันมหิดล *วันหยุดราชการกรณีพิเศษ

– เสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

– อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

วันมหิดล ธนาคารก็หยุดด้วย

~

วันมหิดล (วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564) ยังเป็นวันหยุดพิเศษของธนาคารด้วย โดยมีข้อมูลจากประกาศของ “ธนาคารแห่งประเทศไทย” ระบุว่า มีการกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

~

อีกทั้งในเดือนตุลาคม 2564 ก็มีประกาศยกเลิกวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 (ชดเชยวันปิยมหาราช) และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจแทน

You might also like