รับชุดตรวจCV19 ATK ฟรี

914

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เผยวิธีรับชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง สำหรับวิธีรับชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ผ่าน แอปพลิเคชัน เป๋าตัง สามารถทำได้ดังนี้

~

~

~

1. เข้าไปที่ แอปพลิเคชัน เป๋าตัง เพื่อทำแบบคัดกรองความ เ สี่ ย ง

2. คลิกที่ รับชุดตรวจ หากผลประเมินพบว่าอยู่ในเกณฑ์กลุ่มเ สี่ ยง ให้เข้ารับชุดตรวจ ATK ตามหน่วยบริการที่ระบุไว้ในพื้นที่

3. สแกน QR Code ในระบบ แอปพลิเคชัน เป๋าตัง เพื่อยืนยันตัวตน

~

~

4. รับชุดตรวจ ATK ฟรี ที่หน่วยบริการจะจ่ายชุดตรวจ ATK จำนวน 2 ชุด สำหรับการตรวจ 2 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 5 วัน พร้อมรับคำแนะนำการดูแลตนเอง

5. กรณีที่ พบเ ชื้ อ สามารถเข้าสู่ระบบการดูแล Home Isolation ก็สามารถลงทะเบียนผ่าน แอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ได้เช่นกัน ทั้งนี้ อย่าลืมอัปเดตแอปพลิเคชั่น เป๋าตังค์ ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

~

สำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน จะมีการกระจายชุดตรวจ ATK เชิงรุกในชุมชนพื้นที่สีแดงใน กทม. ซึ่งกำหนดไว้ 2,000 ชุมชน โดยกระจายผ่านทางผู้นำชุมชน และ อสส. เพื่อกระจายให้กับประชาชนกลุ่มเ สี่ ย งในชุมชน เพื่อให้สามารถครอบคลุมการแจกจ่ายได้อย่างทั่วถึง รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวก และลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อด้วยเช่นกัน โดยหน่วยบริการเอกชนที่สมัครเข้าร่วมแจกชุดตรวจ ATK จำนวน 1,559 แห่ง แบ่งเป็น

~

– ร้านยาแผนปัจจุบันประเภท 1 จำนวน 1,436 แห่ง หรือ 92.11%

– คลินิกเวชกรรมจำนวน 114 แห่ง หรือ 7.3%

– คลินิกพยาบาลจำนวน 9 แห่ง หรือ 0.58% อย่างไรก็ตามหากเกิดการแพร่ กระจายมากขึ้น จะมีการเปิดระบบจัดส่งชุดตรวจ ATK ทางไปรษณีย์ต่อไป เพื่อลดการเดินทางและแพร่กระจายเ ชื้ อ

You might also like