ทัพเรือทุ่มงบ 199 ล้าน เตรียมซื้อรถหุ้มเกราะ 8 คัน

924

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2564 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจ้างและราคากลางกองทัพเรือ กรมการขนส่งทหารเรือ ได้ออกประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการซื้อรถหุ้มเกราะล้อยาง (8X8) ชนิดลำเลียงพล จำนวน 2 คัน วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 99,900,000 บาท คันละ 49,950,000 บาท

~

~

ภาพประกอบ

โดยมีการอ้างแหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 3 บริษัท ประกอบด้วย

1.บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด

2.บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด

3.บริษัทปรีชาถาวรอุตสาหกรรมจำกัด

~

~

และในวันที่ 27 ส.ค. 2564 กรมการขนส่งทหารเรือ ได้ออกประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการซื้อรถหุ้มเกราะอเนกประสงค์แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (4x 4) จำนวน 6 คัน วงเงินงบประมาณ 99,900,000 บาท คันละ 16,650,000 บาท โดยมีการอ้างแหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 3 บริษัท ประกอบด้วย

1.บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด

2.บริษัท นันทเทรด จำกัด

3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สยามพาณิชย์

~

รถหุ้มเกราะ

~

ภาพประกอบ

ขอบคุณ voicetv

You might also like