ระรอก 5 มาแน่ เตรียมตัวเลย

730

เพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ เผยแพร่ข้อความเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2564 ซึ่งระบุว่าเป็น วันที่ 142 ของ รพ.สนามธรรมศาสตร์ และวันที่ 81 ของศูนย์รับวัคซีนธรรมศาสตร์รังสิต โดยมีผู้ติ ดเ ชื้ อ โ ค วิ ด 1 9 รายใหม่ 15,972 คน แม้จะดูเยอะอยู่ แต่ลดลงจากเมื่อวานตามที่คาดว่าจะเป็น ทำให้ความคาดหวังที่จะเห็นตัวเลขผู้ ป่ ว ยใ หม่ลดต่ำกว่า 15,000 คน ในเช้าวันแรกของเดือน ก.ย. มีโอกาสเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น แม้ว่าตัวเลข ผู้ เ สี ย ชี วิ ต เพิ่มอีก 256 ราย จะยังคงน่าหนักใจอยู่เช่นเดิมก็ตาม

~

~

ทั้งนี้ เพจของ รพ.สนามธรรมศาสตร์ ได้มีการระบุตอนหนึ่งว่า อีกสองวันเราจะเริ่มคลายล็อคตามมาตรการของรัฐบาล ด้วยเหตุผลในทางเศรษฐกิจและสังคมที่คงจะหลีกเลี่ยงลำบาก หลังมาตรการนี้คงจะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่ทำให้มีการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างผู้คนมากขึ้น ซึ่งก็แน่นอนว่าจะทำให้เกิดการติดเ ชื้ อ จากผู้ ป่ ว ย ที่มีอาการและไม่ทราบว่าตนเองป่วยมากขึ้นกว่าเดิม ประกอบกับการที่เรายัง ฉี ด วั ค ซี นป้องกัน โ ร ค ได้ยังไม่มากนัก จนถึงวันนี้ตัวเลขผู้ที่ได้รับ วั ค ซี น ครบสอง เ ข็ ม ทั่วประเทศยังอยู่ที่ประมาณ 7.36 ล้านคนเท่านั้น

~

~

ดังนั้น สถานการณ์ของเวฟ 5 จากตัวอย่างที่เกิดขึ้นในหลายประที่จะมาหลังจากนี้ คงเ ลี่ยงไมได้ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยแน่ๆ คงต้องเตรียมตัวกันให้ดีทั้งระบบโรงพยาบาล ระบบบริหารบุคลากร ย าและเวชภัณฑ์ ตลอดจนการบริหารจัดการเรื่องระบบดูแล ผู้ ป่ ว ย ซึ่งทุกประเทศในโลกจะมีผู้ ป่ ว ย เวฟ ใ หม่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าเท่าตัว ไปจนถึง 4-5 เท่าของเวฟก่อนหน้านั้น เรื่องของเราคงอยู่ตรงที่ว่าเวฟ 5 จะมาเมื่อไหร่ ซึ่งเราคาดเดาไม่ได้ชัดเจน อย่างเร็วคงเป็นตุลาคมและอย่างช้าก็คงเป็นปลายปี

~

คงต้องเตรียมตัวกันให้ดีทั้งระบบ รวมทั้งพวกเราที่ธรรมศาสตร์ด้วย เรารับรองว่าเราจะใช้เวลาที่มีอยู่นี้ ช่วยกันเตรียมคน เตรียมย าและเวชภัณฑ์ ตลอดจนเตรียมวอร์ดต่างๆ ให้พร้อมมากกว่าที่ทำมาก่อนหน้านี้ เพราะพวกเราที่นี่เชื่อจริงๆ ว่าประเทศไทยจะต้องเผชิญกับเวฟ 5 อย่างหนีไม่พ้นแน่นอนใจความตอนหนึ่งของเ นื้ อหาในเพจดังกล่าว ระบุ

You might also like