เช็กเลย วันโอน เงินเยียว ย า นักเรียน เริ่ม 31 ส.ค.

1,298

สิ้นสุดการรอคอย เงินเยียว ย า นักเรียน พร้อมจ่ายแน่ ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. ถึง ต้นเดือน ก.ย. 64 ได้ทั้งโรงเรียนรัฐบาล และเอกชน

~

~

~

วันที่ 31 ส.ค. 64 จากกรณีรัฐบาล ออกมาประกาศมาตรการลดภาระผู้ปกครอง ด้วยการจ่ายเงินเยียว ย า นักเรียน จ่ายให้นักเรียนทุกคน ทุกสังกัด ทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับอนุบาล-ม.ปลาย และ ปวช./ปวส. ทั่วประเทศ โดยจะให้เงินช่วยเหลือ คนละ 2,000 บาท ยอดรวมกว่า 11 ล้านคน ภายใต้วงเงิน 21,600 ล้านบาท

3 หน่วยงานหลัก ที่ได้รับเงินไปแจกจ่ายให้กับนักเรียน นั้น ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (โรงเรียนเอกชน/กศน.) สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตพื้นที่การศึกษาของรัฐ) และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (วิทยาลัย อาชีวศึกษา/เทคนิค) โดยจะได้รับเงินมาภายในเวลา 5-7 วัน

~

~

ผู้ปกครองนักเรียนสามารถตรวจสอบสิทธิ์รับเงินกับสถานศึกษาถึงวิธีการรับเงิน ผ่านเลขบัญชีธนาคาร พร้อมเพย์ หรือเงินสด โดยจะเริ่มดำเนินการภายในวันที่ 31 ส.ค. – ก.ย.64 เป็นต้นไป

วันได้รับเงินเยียว ย า

โรงเรียนรัฐบาล / เขตพื้นที่การศึกษา /หรือโรงเรียนในสังกัดวิธีรับเงิน โอนเข้าบัญชี/เงินสด ตั้งแต่ 5 กันยายน 64

โรงเรียนเอกชน / จ่ายตามรายชื่อนักเรียน/ค่าใช้จ่ายรายหัววิธีรับเงิน โอนเข้าบัญชี/เงินสด ตั้งแต่ 7 กันยายน 64

~

กศน จว./กศน.เภอ / วิธีรับเงิน รับเป็นเงินสดตั้งแต่ 7 กันยายน 64

ปวช – ปวส/ผู้ปกครองไปรับที่สถานศึกษา/เงินสด/ตั้งแต่ 5 กันยายน 64

You might also like