ชื่นชมกำนันนายกเทศบาลเขาดิน สละเงินเดือน 3 เดือน ซื้อรถรับส่งผู้ป่วยโควิด

639

ที่เทศบาลเขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอเดิมบางนางบวชดิน ได้เป็นประธานรับมอบรถยนต์กระบะจากนายพรชัย โฆษิตเจริญกุล กำนันตำบลเขาดิน และน.ส.สถิตาพร สถาปิตานนท์ นายกเทศบาลตำบลเขาดิน
เพื่อมอบให้เทศบาลตำบลเขาดิน ใช้รับส่งประชาชนในพื้นที่และผู้ป่วยโควิด-19 หรือผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องไปอยู่ศูนย์พักคอยหรือผู้ที่จะไปอยู่ศูนย์พักรอในพื้นที่ตำบลเขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี มีนายวิสุทธิ์ พุทธคาวี ปลัดเทศบาลตำบลเขาดิน และนายชัยรัตน์ สถาปิตานนท์ สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี ผู้นำชุมชน แพทย์ รพ.สต.เขาดิน ร่วมเป็นสักขีพยาน น.ส.สถิตาพร สถาปิตานนท์ นายกเทศบาลเขาดิน และนายพรชัย โฆษิตเจริญกุล กำนันตำบลเขาดิน กล่าวว่า

~

~

สาเหตุที่ต้องซื้อรถยนต์มารับส่งผู้ป่วงโควิด-19 เนื่องจากทางเทศบาลตำบลเขาดินมีนโยบายที่จัดตั้งศูนย์พักคอย และศูนย์พักรอ ในพื้นที่ตำบลเขาดิน ซึ่งผู้ป่วยโควิดในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาดินมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น ที่ผ่านมาทางเทศบาลเขาดินได้ใช้รถของเทศบาลรับส่ง แต่ไม่เพียงพอ ตนและกำนันตำบลเขาดินจึงมีความคิดอยากจะทำบุญสร้างกุศลจึงตัดสินใจร่วมกันบริจาคเงินเดือนประจำตำแหน่งนายกเทศบาลตำบลเขาดิน และเงินเดือนประจำตำแหน่งกำนัน คนละ 3เดือน เพื่อนำเงินไปซื้อรถยนต์กระบะไว้ใช้รับส่งผู้ป่วยโควิด19 หรือผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ไปโรงพยาบาลสาม หรือศูนย์พักคอย และศูนย์พักรอ และบริการรับส่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต.เขาดิน ที่ป่วยไข้ไม่สบายต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาล แต่ไม่มีรถ สามารถติดต่อมาที่เทศบาลได้เรายินดีบริการให้

~

นายวิสุทธิ์ พุทธคาวี ปลัดเทศบาลตำบลเขาดิน เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ ที่ทำงานร่วมกับเทศบาลตำบลเขาดินที่มาสับเปลี่ยนหมุนเวียนเขาเวรดูแลผู้ป่วยโควิด ที่ศูนย์พักคอย และศูนย์พักรอ ทุกคนไม่ขอรับเบี้ยเลี้ยง โดยขอให้นำเงินที่จะมาจ่ายเบี้ยเลี้ยงนำไปใช้จ่ายในส่วนที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาดินทั้ง 12 หมู่บ้าน

~

~

การสละเงินเดือนของนายพรชัย โฆษิตเจริญกุล กำนันตำบลเขาดิน และน.ส.สถิตาพร สถาปิตานนท์ นายกเทศบาลตำบลเขาดิน นับเป็นการสละเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่นแห่งแรกของจังหวัดสุพรรณบุรี หรืออาจะเป็นแห่งแรกของประเทศ ที่ยอมสละเงินเดือนของตัวเองถึง 3 เดือนเพื่อนำเงินไปซื้อรถยนต์กระบะมอบให้กับเทศบาลนำไปใช้รับส่งผู้ป่วยโควิด19 ส่งโรงพยาบาลและรับผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วกลับบ้านเป็นการทำประโยชน์ทางสาธารณะกุศล เพื่อส่วนรวมเพื่อพี่น้องประชาชนในยามที่กำลังยากลำบากและตกอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่กำลังรุนแรง ในขณะนี้

~

นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอเดิมบางนางบวชดิน กล่าวว่าต้องขอบคุณทั้งนายกเทศบาลตำบลเขาดินและกำนันตำบลเขาดิน ที่สละเงินเดือน 3 เดือนและนำเงินไปซื้อรถยนต์มามอบให้กับเทศบาลเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือทางราชการและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยสละแรงกายแรงใจช่วยกันอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามอยากฝากขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกคนให้ร่วมมือกันป้องกันและปฏิบัติตามมาตรการของหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัดเราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน

ข่าวโดย ภัทรพล พรมพัก ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์ จังหวัด สุพรรณบุรี

You might also like