ประกาศเตือนด่วน เก็บของขึ้นที่สูง หลังเขื่อนขุนด่านฯ เตรียมระบายน้ำ

2,116

ประกาศเทศบาลเมืองนครนายกจะปล่อยน้ำบางส่วนจากเขื่อนขุนด่านปราการชล เนื่องด้วยเขื่อนขุนด่านปราการชลจะทำการระบายน้ำออกจากเขื่อนซึ่งจะส่งผลให้น้ำในแม่น้ำนครนายกเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 50 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร และเนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้มีฝนตกชุก

~

~

~

จึงอาจส่งผลให้มีน้ำล้นริมตลิ่งได้จึงขอให้ประชาชนเก็บของสำคัญ ของมีค่าบางส่วนขึ้นที่สูง เพื่อป้องกันความเสียหาย

โดยเขื่อนขุนด่านปราการชลจะทำการระบายน้ำเป็นเวลา 7 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม ไปจนถึงวันที่ 4 กันยายน

~

~

ทั้งนี้ยังไม่มีประกาศเตือนภัยอะไร ขอให้ประชาชนอย่าพึ่งตื่นตระหนกตกใจ ตอนนี้เป็นเพียงแค่การเฝ้าระวังเท่านั้น

~

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ 2019 (cv-19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) สามารถติดตามได้ที่ http://www.nayokcity.go.th/ หรือโทร 0 3731 1097

~

~

~

You might also like