ประกาศคืนค่าเทอม ค่าอาหารกลางวัน พร้อมให้ค่าเน็ต โรงเรียนไหนเช็กด่วน

1,197

ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีและได้รับคำชื่นชมจากผู้คนในสังคมเป็นจำนวนมาก สำหรับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ประจำจังหวัดนครราชสีมา
ที่ได้ประกาศ คืนค่าเทอม ค่าอาหารกลางวัน พร้อมกับจ่ายค่าอินเตอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียนเป็าเงินจำนวน 300 บาท

~

~

โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายประยงค์ ประทุมวัน เผยว่า

เบื้องต้นทางโรงเรียนได้คืนค่าอาหารกลางวันนักเรียน ระดับชั้น ม.1 ไปแล้วกว่า 700 ราย รายละ 2,000 บาท เพราะส่วนนี้ทางโรงเรียนไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน

~

~

จึงไม่มีค่าอาหารกลางวันที่ต้องดำเนินการ นอกจากนี้ก็จะจ่ายค่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ให้กับนักเรียนทุกคน คนละ 300 บาท

เพราะการเรียนออนไลน์ต้องใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตด้วย พร้อมกับคืนเงินค่าเทอมในส่วนที่ไม่ได้ใช้งาน เช่น ค่าห้องแอร์ ค่ากิจกรรมแข่งขันกีฬา

~

ค่าพิมพ์วารสาร ค่าจัดค่ายลูกเสือ และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งแต่ละชั้นเรียนจะเป็นจำนวนเงินไม่เท่ากัน”

~

ขณะเดียวกัน หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกนำมาเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมทางโรงเรียนกันเป็นจำนวนมาก

ที่ประกาศคืนค่าเทอม และค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน เรื่องจากสถานการณ์ช่วงนี้เด็ก ๆ ทุกคนต้องเรียนออนไลน์จากมาตการหยุด เ ชื้ อ โ ค วิ ด – 19

You might also like