ผบก.น.4 เซ็นปลด รอง ผกก.สส.สน.วังทองหลาง พ้นราชการ

1,793

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 รายงานข่าวแจ้งว่า พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น ผบก.น.4 ได้ลงนามเซ็นคำสั่งเลขที่ 169/2564 ให้ พ.ต.ท.ไกรสิทธิ์ พิพัฒศุภมงคล รอง ผกก.สส.สน.วังทองหลาง ปลดออกจากราชการตำรวจ ตามความผิดใน ม.72 ม.80 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และระเบียบ ก.ตร. พ.ศ.2547 ข้อ 6(1)

~

~

สืบเนื่องจากวันที่ 9 ต.ค. 51 น.ส.จุไรรัตน์ (สงวนนามสกุล) ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์พนักงานสอบสวน สน.ห้วยขวาง ให้ดำเนินคดีแก่ ร.ต.อ.ไกรสิทธิ์ พิพัฒศุภมงคล รอง สวป.สน.ห้วยขวาง (ยศและตำแหน่งขณะถูกกล่าวหา) กับพวก ในความผิดร่วมกัน-กรร-โ-ช-ก-ท-รั-พย์ เป็นเจ้าพนักงานเรียก รับ หรือยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดฯ, เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ, และร่วมกันบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืน ตามคดีอาญา สน.ห้วยขวาง เลขที่ 1780/2551

ต่อมาวันที่ 16 มี.ค. 52 บก.น.1 มีคำสั่งที่ 98/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องดังกล่าว แต่เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาได้รับการแต่งตั้งไปเป็น สว.ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ของคำสั่งตร.ที่ 88/2553 วันที่ 15 ก.พ. 53 บก.น.1

~

~

จึงได้ทำการส่งสำนวนให้สำนักงานส่งกำลังบำรุง ต้นสังกัดพิจารณา ต่อมาสำนักงานส่งกำลังบำรุง มีคำสั่งที่ 5/2555 ลง 16 ม.ค. 55 ให้ผู้ถูกกล่าวหากลับคืนในตำแหน่งเดิม เป็น สวป.สน.สุทธิสาร พร้อมส่งสำนวนให้ บก.น.2 พิจารณาต่อให้แล้วเสร็จ

จากนั้น บช.น. ได้มีคำสั่ง 375/2562 ลง 29 พ.ย. 62 ให้ผู้ถูกกล่าวหาไปเป็น รอง ผกก.สส.สน.วังทองหลาง บก.น.2 จึงส่งสำนวนให้ บก.น.4 ต้นสังกัดพิจารณา กระทั่ง พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น ผบก.น.4 ได้ลงนามเซ็นคำสั่งเลขที่ 169/2564 ให้ พ.ต.ท.ไกรสิทธิ์ พิพัฒศุภมงคล รอง ผกก.สส.สน.วังทองหลาง ปลดออกจากราชการตำรวจ ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติ-ชั่-ว-อ-ย่-า-ง-ร้-า-ย-แ-ร-ง ตามความผิดใน ม.72 ม.80 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และระเบียบ ก.ตร. พ.ศ.2547 ข้อ 6(1)

~

ขอบคุณ ไทยรัฐ

You might also like