ประกาศเคอร์ฟิว อีกหนึ่งจังหวัด

647

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 มติ คณะกรรมการโร คติดต่อจังหวัดตราด มีมติ ห้ามออกจากเคหะสถาน เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่ 21.00 – 04.00 น. เฉพาะอำเภอคลองใหญ่

เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 หลังจากมีการแพร่กระจายของ CV-19 ในพื้นที่จากคลัสเตอร์โรงงานปลาโอ

~

~

โดยที่มาของการประกาศเคอร์ฟิว อำเภอคลองใหญ่ ในครั้งมา มาจากนายขจิตเวช แก้วน้อย นายอำเภอคลองใหญ่ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการโร คติดต่อจังหวัดตราด

ขอให้เคอร์ฟิวพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ทั้งอำเภอ เป็นเวลา 14 วัน เนื่องจากคลัสเตอร์โรงงานปลาโอ มีการติด CV-19 มากกว่า 222 คนแล้ว เพื่อต้องการลดการรวมตัวในเวลากลางคืน

~

โดยอำเภอคลองใหญ่ จะยกระดับมาตรการการควบคุมโ ร คแบบเดียวกับพื้นที่สีแดงเข้ม (29 จังหวัด) และควบคุมการเดินทางประชาชนในอำเภอคลองใหญ่อย่างเข้มงวด หากมีความจำเป็นต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน

~

อย่างไรก็ตาม จ.ตราด ประกาศเคอร์ฟิว อ.คลองใหญ่ 14 วัน เริ่ม 25 ส.ค.64

You might also like