ผบ.ตร. เซ็นคำสั่งให้ ผกก.โจ้ ออกจากราชการ แล้ว

315

ผยคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 407/ 2564 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน

~

~

~

ด้วยพันตำรวจเอก ธิติสรรค์ อุทธนผล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูกตั้งกรรมการสอบสวนตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ในเรื่องที่ผู้ถูกกล่าวหาถูกร้องเรียนว่า ได้ทำร้ายร่างกายโดยการทรมาน นายจิระพงศ์ ธนะพัฒน์ ผู้ต้องหาคดียาเสพติดเพื่อเรียกเงิน จำนวน 2 ล้านบาท จนเป็นเหตุให้เสียชีวิต และถูกดำเนินคดีอาญาโดยกล่าวหาว่าร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

~

~

ตามเลขคดีอาญาของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ที่.. ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 และมีเหตุให้พักราชการได้ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2547 ข้อ3(1) ถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในราชการต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ และได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การสอบสวนพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้สั่งพักราชการนั้นไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว

~

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบกับกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2547 ข้อ 8 จึงให้พันตำรวจเอก ธิติสรรค์ อุทธนผล ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัย ทั้งนี้ ตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

~

สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564

พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

You might also like