เสี่ยพล ออกรถตู้ป้ายแดง

1,230

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.64 ที่ศาลจังหวัดมุกดาหาร พนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายไชย์พล หรือพล วิภา จำเลย เรื่องข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลั วว่าจะเกิดอัน ต ร า ย ต่ อ ชี วิ ต ร่ า ง ก า ย เ ส รี ภ าพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้อื่น หรือโดยใช้กำลังประ ทุ ษ ร้ า ย และทำ ร้ า ย ร่ า ง ก า ย ผู้อื่น ฯ จากกรณีนายไชย์พล ผู้ต้องหาในคดี เด็กหญิงชมพู่ พยายามแย่งไมโครโฟน ทุบหลังและจะทำ ร้ า ย ร่ า ง ก า ย นายนภัส ปราณีตพลกรัง หรือฟ้า ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี ระหว่างการทำข่าว

~

~

~

โดยวันนี้ ศาลสอบจำเลยแล้ว จำเลยแถลงประสงค์จะต่อสู้ คดี และแถลงว่าวันนี้จำเลยยังไม่มีทนายความ โดยประสงค์จะหาทนายความเอง ศาลพิเคราะห์แล้วเห็น จำเลยประสงค์จะต่อสู้คดีแต่ยังไม่มีทนายความ จึงเห็นควรให้โอกาสจำเลยแต่งตั้งทนายความเข้ามาก่อน จึงเห็นควรให้เลื่อนไปนัดคุ้มครองสิทธิ สอบคำให้การ และกำหนดวันนัด สืบพยานในวันที่ 17 ก.ย.64 เวลา 09.00 น. ต่อมาศาลอนุญาตให้จำเลยปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างพิจารณา วงเงินประกัน 80,000 บาท

~

~

โดยจำเลยใช้หนังสือรับรองกรมธรรม์อิสรภาพ บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นหลักประกัน นอกจากนี้ยังมีสำนวนที่พนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร โจทก์ ยื่นฟ้องนายไชย์พล พวกรวม 3 คน จำเลย คดีอาญาหมายเลขดำ อ.971/2564 เรื่อง ความผิดต่อ พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ , พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ ฯ กรณีก่อสร้างวังพญานาคในพื้นที่ อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยวันนี้ ศาลสอบจำเลยทั้งสามแล้ว จำเลยทั้งสามแถลงประสงค์จะต่อสู้คดี และแถลงว่าวันนี้จำเลยทั้งสามยังไม่มีทนายความ โดยประสงค์จะหาทนายความเอง

~

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยทั้งสามประสงค์จะต่อสู้คดีแต่ยังไม่มีทนายความ จึงเห็นควรให้โอกาสจำเลยทั้งสามแต่งตั้งทนายความเข้ามาก่อน จึงเห็นควรให้เลื่อนไปนัดคุ้มครองสิทธิ สอบคำให้การ และกำหนดวันนัด สืบพยานในวันที่ 17 ก.ย.64 เวลา 09.00 น. ต่อมา ศาลอนุญาตให้จำเลยทั้งสามปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างพิจารณา วงเงินประกัน คนละ 100,000 บาท โดยจำเลยทั้งสาม ใช้หนังสือรับรองกรมธรรม์อิสรภาพ บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นหลักประกัน

หลังจากได้ปล่อยตัวกลับบ้านพบว่านาย ไชย์พล เดินทางไปรับรถตู้ ที่เพิ่งจะทำการออกมาใหม่ๆป้ายแดง

~

You might also like