วันนี้ จันทร์ซ้อนจันทร์ หนึ่งปีมีสองครั้ง

917

จันทร์ซ้อนจันทร์ 23 สิงหาคม 64 เป็นวันที่เรียกว่าจันทร์ซ้อนจันทร์ มหาฤกษ์มงคล เสริมอำนาจบารมี เมตตามหานิยม อ.คฑา ชินบัญชร เผยว่า

~

~

~

ตามความเชื่ อโบราณใช้ฤกษ์นี้สร้างวัตถุมงคลทางเมตตามหานิยมและโช คลา ภทั้งปวง มีคุณมากทางแรงอำนาจมหาเส น่ห์ ซึ่งในแต่ละปีจะมีฤกษ์จันทร์ซ้อนจันทร์ แค่วันเดียวหรือสองวันเท่านั้น ในปีนี้มีสองวัน

วันแรกของปีนี้คือวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 64 และวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 64 คือวันจันทร์ซ้อนจันทร์ครั้งสุดท้ายของปีนี้ พระจันทร์ในทางโหราศาสตร์ เชื่ อถือว่ามีลักษณะร่า งกา ย ผุ ดผ่อ ง รู ปร่า งสวยงาม ชวนหลงใหล พูดจามีเสน่ห์

เคล็ดลับเปิดเนินพระจันทร์

อาบแสงพลังจันทรา เสริมอำนาจบารมี มหาเสน่ห์ เมตตามหานิยม ยืนกลางแจ้งอาบแสงจันทร์ เปิดเนินพระจันทร์มวยผมขึ้น (เนินพระจันทร์ตำแหน่งอยู่ที่ท้ายทอย อาบแสงจันทรา) วิธีสวด

~

~

โอมจันทรา ศศิประภา นะมะฮา (1 หรือ 15 จบ ตามกำลังดาวจันทร์)

สวด นำมอ ไท้อิม ผู่สัก ม่อฮอสัก หรือ สวดบทอภัยปริตร (คาถายันทุนนิมิตตัง)

บทสวด ค าถ ายันทุน

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

~

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

~

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

อย่างไรก็ตาม จันทร์ซ้อนจันทร์ หนึ่งปีมีสองครั้ง มหาฤกษ์มงคล เสริมอำนาจบารมี เมตตามหานิยม

ขอบคุณ thairath

You might also like