คนใจบุญในต่างประเทศ บริจาค 20 ล้าน

1,625

วันที่ 22 ส.ค.64 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า มีผู้ใจบุญเป็นคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศ บริจาคเงิน 20 ล้านบาท เพื่อซื้อ วั ค ซี น มา ฉี ดให้กับชาวปากช่องที่ยังไม่ได้ ฉี ด วั ค ซี น เพื่อให้มีภูมิคุ้มกัน โดยความตั้งใจของผู้บริจาคที่ไม่ประสงค์ออกนาม และเดิมมีพื้นเพอยู่ที่ ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จากนั้น ผู้สื่อข่าวได้เดินทางลงพื้นที่สอบถามข้อเท็จจริงกับ นายเกียรตินิยม ขวัญใจพุทธิศา นายก อบต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้กล่าวว่า เป็นเรื่องจริงที่มีผู้ใจบุญบริจาคเงินเพื่อซื้อ วั ค ซี น มาฉี ดให้ชาวปากช่อง

~

~

~

ซึ่งผู้บริจาคไม่ขอเปิดเผยชื่อ เป็นคนบ้านขนงพระ อ.ปากช่อง เป็นนักธุรกิจไปมีสามีเป็นชาวฝรั่งเศส ซึ่งปัจจุบันมีพี่ชาย ญาติ พี่น้องยังอาศัยอยู่ที่นี่ เห็นว่าในพื้นที่ ต.ขนงพระ และในพื้นที่ปากช่อง ยังระบาดหนัก มียอดผู้ติดเ ชื้ อจำนวนมากในแต่ละวัน จึงขอแบ่งปัน โดยขอบริจาคเงิน 20 ล้านบาท พร้อมมอบผ่านโรงพยาบาลมกุฏคีรีวันเขาใหญ่ (ปากช่องนานา) ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง เพื่อดำเนินการจัดซื้อให้กับประชาชนฟรี

~

~

นายเกียรตินิยม กล่าวต่อว่า ได้มีคณะกรรมการ โดยมี พระญาณดิลก (เจ้าคุณแดง เจ้าอาวาสวัดมกุฎคีรีวัน เขาใหญ่) นพ.ดิศดนัย ผอ.รพ.มกุฎคีรีวัน (ปากช่องนานา) เขาใหญ่ และตนเอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นคณะกรรมการและร่วมประชุม ในการจัด ซื้ อ วั ค ซี น โดยผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

~

ประกอบไปด้วย วัคซีนชิโนฟาร์ม จำนวน 10,000 โดส เป็นเงิน 8,000,000 บาท และวัคซีน mRNA จำนวน 4,000 โดส เป็นเงิน 6,800,000 บาท วั คซี นทั้ง 2 ชนิด รวมเป็นเงินประมาณ 14,800,000 บาท ส่วนจำนวนเงินที่เหลือ จะเตรียมไว้ซื้อวั ค ซีน mRNA เพิ่มเป็นเ ข็ มกระตุ้น ในอีก 3-6 เดือนข้างหน้า โดยวัคซีนจำนวนดังกล่าว จะฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ ต.ขนงพระ เป็นอันดับแรก ซึ่งมีทั้ง พระภิกษุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง ผู้ พิ ก า ร ซึ่งผู้ใจบุญ เป็นห่วงชาวปากช่อง หลังเห็นข่าวว่าชาวปากช่อง ติดกันเป็นจำนวนมาก

นายเกียรตินิยม กล่าวอีกว่า อบต.ขนงพระเอง ได้จัดงบประมาณ 15 ล้านบาท เพื่อซื้อให้ประชาชนในพื้นที่ ต.ขนงพระ ซึ่งมีทั้งชาวบ้าน แรงงานต่างๆ รวมทั้งผู้ที่มาประกอบธุรกิจในพื้นที่นี้ โดยการลงทะเบียนผ่าน อบต.ขนงพระ ซึ่งขณะนี้ได้เปิดรับลงทะเบียนแล้ว

~

พร้อมเร่งสำรวจผู้ที่ยังไม่ได้รับการ ฉี ด วัค ซี น เลย หาก ต.ขนงพระ ปูพรมฉี ด วัคซี นจนครบ 100% แล้ว จะกระจายวั ค ซี นไปสู่พื้นที่ตำบลข้างเคียงจนกว่าวั ค ซี นจะหมด โดยชาวบ้านต่างดีใจที่มีผู้ใจบุญบริจาคเงินซื้อ วั ค ซี น มาให้ชาวบ้านได้ฉี ดถ้ารอของทางสาธารณสุขคงอีกนาน

You might also like