ดีใจด้วยนะคะ จังหวัดแรก ได้ฉีดซิโนฟาร์ม ฟรี ทั้งจังหวัด

2,763

วันที่ 21 ส.ค.2564 อัปเดต ปราจีนร่วมใจ โดย อบจ.ปราจีนบุรี เปิดให้ลงทะเบียนจอง วัคซีนโควิด ซิโนฟาร์ม ฟรีจำนวน 25,000 คน เพื่อให้ประชาชนชาว จ.ปราจีนบุรี จองฉีดวัคซีนไปตั้งแต่เมื่อวานนี้

~

~

สำหรับเงื่อนไข ปราจีนร่วมใจ ลงทะเบียน วัคซีน cv-19 ซิโนฟาร์ม กับ อบจ.ปราจีนบุรี ผ่านเว็บไซต์ https://www.pri.moph.go.th/sinopharm/มีดังนี้

~

1.ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน cv-19 ใด ๆ มาก่อน

2.มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

~

~

3.ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดปราจีนบุรี

4.มีความประสงค์เข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม

โดยกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม 25,000 คน ได้แก่

~

~

1.ประชาชนในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี (ตามลำดับจัดสรร) 7,341 คน

2.กลุ่มผู้ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน 2,500 คน

3.หน่วยราชการที่ต้องทำหน้าที่ประสานงานภาคประชาชนและกลุ่มสถานศึกษา 3,766 คน

~

4.กลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มภาคอุตสาหกรรม 10,000 คน

~

~

5.กลุ่มที่สัมพันธ์กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด 1,393 คน

ความคืบหน้าล่าสุด อบจ.ปราจีนบุรี ได้แจ้งว่า การลงทะเบียนจอง วัคซีน ซิโนฟาร์ม ได้ปิดรับลงทะเบียนอล้ว โดยมียอดลงทะเบียนครบตามจำนวนที่จัดสรรเรียบร้อยแล้ว

You might also like