แอสตร้าฯ 1.5 แสนโดส ถึงไทยแล้ว

589

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 (ศบค.) เห็นชอบหลักการแลกวั คซี นแอสตร้าเซนเนก้า

~

~

~

ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลภูฏาน จำนวน 1.5 แสนโดส และจะส่งคืนให้กับภูฏานในปลายปี 256

โดยวันนี้ เวลา 12.40 น. วั คซี นล็อตดังกล่าวได้มาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยแล้ว

เมื่อผ่านขั้นตอนของกรมศุลกากร และนำวั คซี นออกมาแล้ว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพวั คซี น

~

~

คาดว่าจะใช้เวลา 2-3 วัน และจะกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ เพื่อฉี ดให้กับประชากรกลุ่ม 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโร คเรื้ อรั ง 7 กลุ่มโร ค

และหญิงตั้งครร ภ์อายุครร ภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไปภายในเดือนสิงหาคมนี้ ปลัด สธ.กล่าว

~

อย่างไรก็ตาม แอสตร้าฯ ที่ยืมจากภูฏาน 1.5 แสนโดส ถึงไทยแล้ว เตรียมกระจายฉี ดกลุ่มเสี่ย ง

You might also like