มิสทิน แจก 2,000 ประกาศรายชื่อวันนี้

715

กรณีการแจกเงิน มิสทินสู้ cv เครื่องสำอางมิสทิน และมูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ แจกเงินและสิ่งของมูลค่า 10,000,000 บาท (10 ล้านบาท) สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ cv ในเวลานี้ หลังเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 14 ส.ค. ที่ผ่านมา

~

~

~

ผ่านเว็บไซต์ มิสทินสู้ cv โดยจะมอบมอบให้ครอบครัวละ 1 ทุน ทั้งหมด 5,000 ทุน โดยแต่ละทุนประกอบด้วย เงินสด 1,000 บาท และ กล่องสินค้ามิสทินเพื่อดำรงชีพ มูลค่า 1,000 บาท

วันนี้ 19 สิงหาคม 2564 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการพิจารณา ครั้งที่ 1 ผ่านเว็บไซต์ มิสทินสู้ cv ตรวจสอบล่าสุด (เวลา 07.15 น.) ยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อเนื่อง

เงื่อนไข มิสทินสู้โควิด

~

~

1. สำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ cv ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

2. ผู้ได้รับทุน จำนวน 5,000 ทุน จะต้องลงทะเบียน ชื่อ ที่อยู่ จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อบัญชีธนาคาร
3. ผู้ยื่นความจำนงขอรับทุน ต้องระบุผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์ cv เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณามอบทุน
4. หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ จะพิจารณาจากรายละเอียดผลกระทบ ที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งเข้ามาที่เว็บไซต์มิสทินสู้โควิดเท่านั้น โดย เน้นหลักการช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนมากที่สุด ซึ่งการพิจารณามอบทุน ให้สิทธิ์การรับทุน 1 ครัวเรือนต่อ 1 ทุน และการพิจารณาของคณะกรรมการมูลนิธิ ถือเป็นที่สิ้นสุด

~

เรียบเรียงโดย ทีมงาน มุมข่าว

You might also like