เฮกันทั้งจังหวัด จนท. บุกหาถึงบ้าน

400

วันที่ 17 ส.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันลงพื้นที่ปูพรมแบบเคาะประตูบ้าน เพื่อฉีดวัคซีนกับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางไปรับการฉีดวัคซีนตามศูนย์ฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลได้ เนื่องจากร่ า ง ก า ย อย่างไรก็ตามบ้านผู้ป่วยติดเตียง กระจายอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ถนนหนทางค่อนข้างคบ รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ เจ้าหน้าที่จึงต้องใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข่าง ขนเครื่องมือแพทย์ พร้อมวัคซีน บุกถึงบ้าน ผู้ ป่ ว ย ติดเตียง เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันcv -19 ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งสร้างความดีใจให้กับผู้ ป่ ว ย ติดเตียง เนื่องจากมีผู้ป่วยติดเตียงหลายรายที่ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน แต่ไม่สามารถเดินทางไปรับการฉีดวัคซีตามศูนย์ฉีดได้ เนื่องจากปัจจัยหลายๆด้าน

~

~

~

อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่บุคลากรการแพทย์ ที่ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันcv-19 ให้กับผู้ป่วยติดเตียง เป็นการอำนวยความสะดวก พร้อมกับแนะนำขั้นตอนการดูแลตัวเอง รวมทั้งผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้หลังการฉีดวัคซีนป้องกันcv – 19 ให้กับผู้ป่วยติดเตียง และญาติๆ ซึ่งสร้างความดีใจให้กับญาติๆ รวมทั้งผู้ป่วยติดเตียงที่มีโอกาสเข้าถึงวัคซีนป้องกันcv – 19

ขณะที่นายนูรดี อับดุลรา นายอำเภอร่อนพิบูลย์ เผยว่า ทางอำเภอร่อนพิบูลย์ ร่วมกับจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นำคณะบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งแพทย์ พยาบาล อสม.และจิตอาสา ลงพื้นที่ปูพรมแบบเคาะประตูบ้าน เพื่อเร่งฉีดวัคซีนป้องกันcv – 19 ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่สร้างการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง และมีโอกาสเข้าถึงวัคซีนป้องกันcv 19 เหมือนประชาชนชนทั่วไป จึงตั้งโครงการดังกล่าว เพื่อเร่งฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วยติดเตียงทั่วทั้ง 23 อำเภอ

~

~

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า สำหรับโครงการลงพื้นที่ปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันcv- 19 ให้กับผู้ป่วยติดเตียงของจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทำการฉีดวัคซีนป้องกันcv -19 ให้กับผู้ป่วยติดเตียงแล้วประกอบด้วย อ.สิชล 91 คน อ.ขนอม 37 คน อ.นบพิตำ 28 คน อ.ทุ่งใหญ่ 33 คน อ.เฉลิมพระเกียรติ 35 คน อ.เชียรใหญ่ 35 คน อ.จุฬาภรณ์ 42 คน และ อ.ร่อนพิบูลย์ 85 คน

~

ขณะที่สถานการณ์การแพร่ของ cv -19 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

~

~

ณ วันที่ 17 ส.ค.64 พบผู้ป่วยติด เ ชื้ อ รายใหม่จำนวน 68 คน เป็นผู้ ป่ ว ย ติด เ ชื้ อ ในจังหวัด 57 คน และผู้ป่ ว ย คืนถิ่นจำนวน 11 คน รวมผู้ ป่ ว ย ติด เ ชื้ อ สะสมจำนวน 5,769 คน

You might also like