นายอำเภอหนองบัวระเหวชัยภูมิ ติดCV-19 หวั่นเกิดคลัสเตอร์ใหญ่

493

วันนี้ (16 ส.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสถานการณ์การ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ ไ ว รั ส CV-19 ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิล่าสุดพบนายอำเภอหนองบัวระเหวติด เ ชื้ อ ผลรายงานจากศูนย์ควบคุม โ ร ค ติดต่อจังหวัดชัยภูมิด่วนที่สุด ผลการ CV-19 นายทินพล เฉลิมวสุธา นายอำเภอหนองบัวระเหว ออกมาเมื่อ(15 ส.ค.64) ติด CV-19 แม้ว่านายทินพล เฉลิมวสุธา นายอำเภอหนองบัวระเหว จะได้ฉีด วั ค ซี น ซิโนแวค ไปแล้วในรุ่นแรกนำประชาชนฉีด วั ค ซี น ป้องกัน CV-19 และมีการฉีด วั ค ซี น ชิโนแวคไปแล้ว 2 เข็ม แต่ยังติด CV-19

~

~

~

ซึ่งยังหาที่มาของการติด เ ชื้ อ CV-19 ไม่ทราบว่าติดมาจากที่ใด เพราะในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งที่ผ่านมาในพื้นที่ อ.หนองบัวระเหวยังได้เกิดคลัสเตอร์ใหญ่มาแล้ว เมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา จนมีการปิดหมู่บ้าน 14 วันมาแล้ว และมีผู้ติด CV-19 จำนวนกว่า 20 ราย

~

~

ซึ่งที่ผ่านมา นายทินพล เฉลิมวสุธา นายอำเภอหนองบัวระเหว ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ กิจกรรมงานต่างๆ ตามหมู่บ้าน ตำบลอื่นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการตรวจสอบ Timeline มีการนั่งประทานอาหารร่วมกันกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ลงไปตรวจงานขณะที่บ้านพักของนายอำเภอเองยังติดกับโรงพยาบาลสนามอำเภอหนองบัวระเหวอีกด้วย แต่ก็ยังไม่ทราบว่าติดจากที่ใด แม้ว่าจะฉีด วั ค ซี น ชิโนแวคครบ 2 เข็มแล้วก็ตาม มี TimeLine ที่น่าสนใจ วันที่ 9 ส.ค.ไปปลูกต้นไม้ที่วัดโจด มีการไปเอามือสามัคคีดำนาแปลงโคกกนอง บ้านหนองโจด วันที่ 10 ส.ค.ประธานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำปลูกต้นไม้ที่ อบต.บ้านโสกปลาดุก และไปตามบ้านท่าช้าง ต.โสกปลาดุก

~

วันที่ 11 ส.ค.ร่วมงาน MOU อุทยาน ธรณีวิทยา ที่ศาลาประชาคม จ.ชัยภูมิ วันที่ 12 ส.ค.เยี่ยมผู้ยากไร้ บ้านหัวะพาน บ้านดอนกอก และบ้านละหานค่าย วันที่ 13 ส.ค.เยี่ยมตลาดนัดอำเภอ วันที่ 14 ส.ค.เข้ารับการตรวจ CV-19 ที่ รพ.หนองบัวระเหว วันที่ 15 ส.ค.ผลตรวจออกมาเป็นบวก ติด CV-19 ถูกรับตัวเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลชัยภูมิแล้ว ซึ่งในวันนี้(15) ได้มีประกาศอำเภอหนองบัวระเหว มีบุคลากรของที่ว่าการอำเภอหนองบัวระเหว ติด CV-19 จำนวน 2 คน จึงของดให้บริการประชาชน 3 วัน จนถึงวันที่ 17 สิงหาคมนี้ โดยให้ปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตร เพื่อทำความสะอาดบริเวณอาคารที่ว่าการอำเภอหนองบัวระเหว แต่ยังคงให้บริการ รับแจ้งการตายเท่านั้น

~

ในส่วนของการควบคุมไม่ให้มีผู้ติด CV-19 มากยิ่งขึ้น ศูนย์ควบคุม โ ร ค ติดต่อจังหวัดชัยภูมิ จะได้ร่วมกับศูนย์ควบคุม โ ร ค ติดต่ออำเภอหนองบัวระเหว ออกตรวจเชิงรุกค้นผู้ติด CV-19 ตามพื้นที่ตำบล หมู่บ้านต่างๆ ซึ่งในตอนเช้าวันพรุ่งนี้(16) ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง อ.หนองบัวระเหวจะได้รับการประสานงานจาก อสม.ในพื้นที่ให้เข้าตรวจค้นหาผู้ติด CV-19 อีกครั้ง โดยพบว่าขณะนี้การติด CV-19 จะติดจากเครือญาติพี่น้อง มีการนั่งรับประทานร่วมกันในเครือหมู่ญาติ จึงขอให้ดูแลตนเองให้มากที่สุด

~

ขณะที่รายงานจากศูนย์ควบคุม โ ร ค จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 15 ส.ค. ยังพบผู้ติด CV-19 รายใหม่ 147 ราย มาจากต่างจังหวัด 132 ราย ในจังหวัดเพิ่มอีก 15 ราย ผู้ ป่ ว ย CV-19สะสม 6,372 ราย เ สี ย เพิ่มอีก 2 ราย เ สี ย ส ะสมแล้ว 46 ราย กำลังรักษา 4,165 ราย ใน รพ.สนาม 697 ราย หาย ป่ ว ย วันนี้ 89 ราย หาย ป่ ว ย สะสม 2,161 ราย และจังหวัดชัยภูมิ ได้มีคำสั่งปิดศูนย์เด็กเล็กทุกแห่ง และชั้น อ. 1 – อ.3 ทุกโรงเรียน ต่ออีก 14 วัน จนถึงวันที่ 27 ส.ค.64นี้ด้วย

~

เรียบเรียงโดย ทีมงาน siamtoday

You might also like