ชลบุรี ออกประกาศ ห้ามขายเหล้า-เบียร์ ตั้งแต่ 2 ทุ่มถึงตี 4 ห้ามรวมกลุ่มก๊งด้วย

529

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 จนมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่กทม. และเริ่มขยายวงกว้างออกไปในหลายจังหวัด ทำให้ในแต่ละจังหวัดเริ่มออกมาตรการมาคุมเข้มในพื้นที่

~

~

~

ล่าสุด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี – Chonburi PR เผยแพร่คำสั่งคกก.โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 45/2564 ลงวันที่ 2 ก.ค. 64 โดยคกก.โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี มีคำสั่งให้

1.ห้ามจำหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยนสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา 20.00 น.- 04.00 น.ของวันถัดไป

~

~

~

2.ห้ามมั่วสุม รวมกลุ่มดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา 20.00 น.- 04.00 น. ของวันถัดไป

~

~

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 2 ก.ค.64 อ้างอิงข้อมูลจาก…สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี

You might also like