มืดฟ้ามัวดิน คนแห่รอรับคิวไฟเซอร์ตั้งแต่ตี 4 เบียดเสียดเสียวสันหลังคลัสเตอร์ใหม่

436

หลังจากที่หลายโรงพยาบาลมีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองคิววัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาคจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเบื้องต้นเงื่อนไขของคนที่ได้ ต้องมี 3 เงื่อนไขดังนี้

~

1. เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

2. เป็นผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

3. กลุ่มสตรีมีครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

~

~

ล่าสุด วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เฟซบุ๊ก ที่นี่สมุทรปราการ มีการโพสต์ภาพบรรยากาศการมารับบัตรคิวฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ที่ห้างสรรพสินค้าโลตัส สายลวด จ.สมุทรปราการ พบว่า มีคนมารอตั้งแต่ตี 4 จนคิวแน่นขนัด ลานจอดรถของห้าคราคร่ำไปด้วยผู้คนเบียดเสียด ไม่มีใครกลัวโควิด 19 แม้แต่น้อย เพราะต้องการฉีดวัคซีนโควิด มากกว่า

~

ส่วนเวลาที่นัดรับบัตรคิววัคซีนจริง ๆ คือ เวลา 07.00 น. เมื่อรับบัตรคิวแล้ว จะไปฉีดวัคซีนต่อที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และเงื่อนไขพิเศษของโรงพยาบาลนี้คือ เพิ่มกลุ่มคนที่ได้รับไฟเซอร์มาอีก 2 เงื่อนไข นั่นคือ ผู้ชายมีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัมหรือผู้หญิงมีน้ำหนักเกิน 80 กิโลกรัม และต้องมีภูมิลำเนาที่ จ.สมุทรปราการ

~

~

ทั้งนี้ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 โรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้จัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับคนที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

เด็กอายุ 12-17 ปี เฉพาะกลุ่มเสี่ยง 7 โรคเท่านั้น

~

~

ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือเกิดก่อน 15 สิงหาคม 2504

หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

ผู้ชายที่น้ำหนักเกิน 100 กก. และผู้หญิงที่มีน้ำหนักเกิน 80 กก.

โดยจะจัดฉีดให้เฉพาะคนที่มีที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน ใน จ.สมุทรปราการเท่านั้น ซึ่งสามารถรับคิวฉีดได้ที่ โลตัสสายลวด ในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 07.00 น. และโรงพยาบาลสมุทรปราการ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

You might also like