ชาวบ้านนับหมื่นราย รอคิว ฉีดไฟเซอร์

469

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 ส.ค.64 ที่บริเวณหน้าห้างโลตัส สาขาสายลวด อ.เมืองสมุทรปราการ มีประชาชนจำนวนมากมารอเข้าคิว เพื่อฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ตามที่รพ.สมุทรปราการ ประกาศผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม1 สำหรับผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนเท่านั้น เฉพาะหน้าบัตรประชาชน จ.สมุทรปราการตามกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ประกอบด้วย เด็กอายุ 12-18 ปี ที่มี 7 กลุ่มโร คเสี่ยง

~

~

~

รวมทั้งกลุ่มเด็กที่มี ภาวะบกพร่อง ทางระบบประสา ทอย่าง รุนแร ง เด็กที่มีพัฒน าการช้า กรุณานำหลักฐานเพื่อยืนยันกลุ่มผู้ป่วยโร คเรื้ อรัง เช่น ใบนัดการรักษา ย ารักษาโร ค ใบรับรองการ ตั้ง ครร ภ์ หรือเอกสาร อายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 15/8/04)
หญิงตั้งค รร ภ์ ไทยและต่างชาติ อายุคร รภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ขึ้นไป ผู้ชายน้ำหนักมากกว่า 100 กิโล ผู้หญิงน้ำหนักเกิน 80 กิโล ญาติ 1 คน สามารถถือบัตรประชาชนได้ไม่จำกัด เพื่อรอรับคิว แต่เจ้าของบัตรต้องอยู่ตอนรับคิว เพื่อยืนยันตัวตนด้วย รับคิวที่โลตัส สายลวด ตั้งแต่เวลา 07.00น. ฉีดวัคซีน เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จำนวน 2,000 ราย และฉีดวันที่ 16 ส.ค.64 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จำนวน 2,500 ราย

~

~

โดยมีประชาชนรอฉีดวัคซีน ก่อนเวลากำหนด เพื่อมาจองคิว ทำให้การจราจร ในเขตอ.เมืองสมุทรปราการ ติดหนั ก โดยมีพ.ต.อ.เติมรัศมิ์ จินดาวัฒน์. ผกก.สภ.เมืองสมุทรปราการ นำกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 20 นาย มาอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน ที่มารอคิวที่หน้าห้างดังกล่าว ร่วมหมื่นกว่าคน

~

You might also like