รพ.จุฬาลงกรณ์ เชิญ ปชช.ทั่วไป ลงทะเบียน ฉีด แอสตร้าเซนเนก้า

812

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประกาศแจ้ง พี่น้องประชาชน กลุ่มประชาชนทั่วไป ลงทะเบียน รับการฉีด วัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า มีรายละเอียด และขั้นตอนในการลงทะเบียนตามนี้ วันที่ 13 ส.ค. 64 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เชิญชวน ผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนรับการบริการฉีดวัคซีน (เฉพาะผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีนและไม่เคยลงทะเบียนเท่านั้น)

ผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนฉีด “วัคซีนโควิด” ผ่าน https://vaccinecenter.kcmh.or.th/ (คลิก) หรือ สแกน QR Code

การบริการฉีดวัคซีนครั้งนี้ เป็นการให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ชนิด แอสตร้าเซนเนก้า ที่เป็นผู้ป่วย รพ.จุฬาลงกรณ์ และประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.สแกน QR Code หรือ ผ่าน https://vaccinecenter.kcmh.or.th/ (คลิก)

2.รอบที่ 1 เปิดลงทะเบียนวันที่ 12 ส.ค.2564 เวลา 16.00 น. (ทาง รพ.จะปิดลงทะเบียนเมื่อผู้เข้าจองสิทธิครบตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมา)

3.ผู้ที่ลงทะเบียนสามารถเลือกรับวัคซีนในรอบระหว่าง 13-15 ส.ค.2564 เวลา 09.00-16.00 น.

You might also like