ลงทะเบียนด่วน มิสทิน ประกาศแจกเงิน 1,000 พร้อมกล่องดำรงชีพ

1,596

ยังสามารถลงทะเบียนได้อยู่นะครับตอนนี้ สำหรับ ลงทะเบียนด่วน มิสทิน สู้ โ ค วิด ประกาศแจกเงิน 1,000 บาท พร้อมกล่องดำรงชีพ

~

~

~

กดลงทะเบียนรับสิทธิ์

~

~

ใครจะสมัครก็เตรียมถ่ายหน้าสมุดบัญชี และเตรียมสำเนาบัตรประชาชนไว้ด้วยนะครับ

ทุน มิสทินสู้โควิด รวมมูลค่า 10,000,000 บาท มอบให้ครอบครัวละ 1 ทุน ทั้งหมด 5,000 ทุน (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับที่อยู่และนามสกุลเดียวกัน) โดยแต่ละทุนประกอบด้วย เงินสด 1,000 บาท และ กล่องสินค้ามิสทินเพื่อดำรงชีพ มูลค่า 1,000 บาท

เงื่อนไขการลงทะเบียน

~

~

1. เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โ ค วิ ด 19 ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

2. ผู้ได้รับทุน จำนวน 5,000 ทุน จะต้องลงทะเบียน ชื่อ ที่อยู่ จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อบัญชีธนาคาร

3. ผู้ยื่นความจำนงขอรับทุน ต้องระบุผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์ โ ค วิ ด 19 เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณามอบทุน

4. หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ จะพิจารณาจากรายละเอียดผลกระทบ ที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งเข้ามาที่เว็บไซต์มิสทินสู้ โ ค วิ ด เท่านั้น โดย เน้นหลักการช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนมากที่สุด ซึ่งการพิจารณามอบทุน ให้สิทธิ์การรับทุน 1 ครัวเรือนต่อ 1 ทุน และการพิจารณาของคณะกรรมการมูลนิธิ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เปิดโอกาสให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ลงทะเบียนได้ที่นี่ คลิก จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 24.00 น. คนที่ลงทะเบียนแล้วไม่ต้องลงซ้ำนะคะ และจะประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการพิจารณาฯ ผ่านทางเว็บไซต์ คลิก ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 มิสทินและมูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านวิกฤตินี้ไปให้ได้นะคะ

You might also like