วันนี้ยอดติด cv*-19 10 จังหวัด พุ่งสูงที่สุด

969

อัพเดทเกาะติดสถานการณ์ cv-19ติดวันนี้ เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์cv-19(ศบค.)ตรวจสอบอัพเดท10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดcv-19 สูงสุด

จํานวนผู้ติดcv-19ในประเทศรายใหม่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก

~

~

~

1 กรุงเทพมหานคร 2267 ราย

2 สมุทรปราการ 522 ราย

3 นนทบุรี 327 ราย

~

4 สมุทรสาคร 289 ราย

5 ปทุมธานี 284 ราย

~

6 ชลบุรี 222 ราย

7 ยะลา 201 ราย

~

8 ปัตตานี 169 ราย

9 สงขลา 167 ราย

~

10 นราธิวาส 124 ราย

~

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดสูงขึ้น อันดับ 1 ของประเทศ น่าหวง สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร ปทุมธานี ชลบุรี ยะลา 201 ปัตตานี สงขลา และนราธิวาส ตัวเลขติดเชื้อหลักร้อย

~

สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สีแดงเข้ม จากเดิม 4 จังหวัด เป็น 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และ 4 จังหวัดภาคใต้ สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

You might also like