ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้แม่ท้องลงทะเบียน ฉีดซิโนฟาร์ม ฟรี

1,230

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศเชิญชวน สตรีมี ค ร ร ภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ลงทะเบียนฉีด วั ค ซี น ซิโนฟาร์ม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ข้อความว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564

~

~

~

~

ขอเชิญคุณแม่ตั้ง ค ร ร ภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ลงทะเบียนเข้ารับ วั ค ซี น ซิโนฟาร์ม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 12-16 สิงหาคม 2564 ผ่านทาง LINE Official รพ.จุฬาภรณ์ https://bit.ly/MomForm

~

~

ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะส่งข้อความ SMS ถึงคุณแม่ที่ลงทะเบียนเข้ามาทุกท่านให้เข้ามาดำเนินการทำแบบคัดกรองและใบยินยอม และนัดหมายการเข้ารับ วั ค ซี น ต่อไป

~

ทั้งนี้เงื่อนไขการเข้ารับสิทธิ์ คุณแม่ตั้ง ค ร ร ภ์ ต้องมีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป , เข้ารับบริการที่ศูนย์ฉีด วั ค ซี น ตัวเลือกซิโนฟาร์ม บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) อาคาร 9 (ทีโอทีเดิม) ถนนแจ้งวัฒนะ เท่านั้น , ในวันฉีด วั ค ซี น กรุณานำเอกสารการฝาก ค ร ร ภ์ และบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อแสดงเป็นหลักฐานในการเข้ารับบริการฉีด วั ค ซี น

เรียบเรียงโดย ทีมงาน siamtoday

You might also like