เช็กด่วนCV วันนี้ อาการเบื้องต้นสายพันธุ์CVในไทย

757

เช็กอาการติด เ ชื้ อ CV-19 วันนี้ มียอดผู้ติด เ ชื้ อ CV-19 วันนี้ สะสมอยู่ที่ 795,951 ราย หาย ป่ ว ยแล้ว 578,140 ราย เหลือรักษาอยู่ 211,223 รายเป็นผู้ ป่ ว ย อาการหนัก 5,450 รายและใส่ ท่ อ ช่วยหายใจ 1,106 ราย โดยพบผู้ เ สี ย จาก CV-19 สะสมเพิ่มเป็น 6,588 ราย

ส่วนภาพรวมการฉีด วั ค ซี น แบ่งเป็นซิโนแวค 10,269,135 โดส, แอสตร้าเซนเนก้า 9,230,417 โดส, ซิโนฟาร์ม 1,541,724 โดส และไฟเซอร์ 129,834 โดส โดย วั ค ซี น ไฟเซอร์ในเข็มแรกฉีดไปแล้ว 33,219 โดส เข็มที่สอง 13,622 โดส และเข็มที่สาม 82,993 โดส

~

~

~

กรมควบคุม โ ร ค กระทรวงสาธารณสุข เผยอาการ CV-19 สายพันธุ์ต่างๆ ประกอบด้วย สายพันธุ์อินเดีย (เดลตา) , สายพันธุ์อังกฤษ (อัลฟา) , สายพันธุ์เบตา (แอฟริกา) และสายพันธุ์ S ( ร ะ บ า ด ระลอกแรกในไทย) ซึ่งแต่ละสายพันธุ์ จะจำแนกอาการได้ดังต่อไปนี้

~

~

– สายพันธุ์อินเดีย (เดลตา) อาการคล้ายหวัดธรรมดา ไม่ค่อยสูญเสียการรับรส มีน้ำมูก เจ็บคอ ปวดศีรษะ – สายพันธุ์อังกฤษ (อัลฟา) อาการมีไข้ ไอ เจ็บคอ หนาวสั่น อาเจียน ปวดเมื่อย ปวดศีรษะ มีน้ำมูก ท้องเสีย การรับรส/ได้กลิ่นผิดปกติ – สายพันธุ์เบตา (แอฟริกา) อาการเจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย ท้องเสีย ตาแดง มีผื่นตามผิวหนัง นิ้วมือ/เท้าเปลี่ยนสี การรับรส/ได้กลิ่นผิดปกติ – สายพันธุ์ S (ร ะ บ า ด ระลอกแรกในไทย) ไอต่อเนื่อง ลิ้นไม่รู้รส จมูกไม่ได้กลิ่น หอบเหนื่อย ห า ย ใจลำบาก มีไข้ 37.5 องศาขึ้นไป

~

เ ชื้ อ ไ ว รั ส CV-19 อยู่ได้นานแค่ไหน

– ในละอองน้ำมูก , เสมหะ , น้ำลาย , น้ำตาและอากาศ 5 นาที

– อยู่ในน้ำ 4 วัน

– บนวัสดุ เช่น พื้น โต๊ะ ลูกบิดประตู 7-8 ชั่วโมง

– อยู่บนโต๊ะพื้นเรียบ 24-48 ชั่วโมง

~

– ในผ้า กระดาษทิชชู่ 8-12 ชั่วโมง

– อยู่ในตู้เย็นที่อุณหภูมิต่ำกว่า 4 องศาเซลเซียส อาจอยู่ได้ถึง 1 เดือน

ดังนั้น ให้ทุกคนยึดมาตรการ DMHTT โดยเฉพาะการสงมแมสก์และล้างมือ เพื่อร่วมกันป้องกันการ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ เ ชื้ อ CV-19

~

เรียบเรียงโดย ทีมงาน siamtoday

You might also like