ผบ.ร.19 พัน.2 เป็นตัวแทน พลทหาร มอบเงินเดือนแรก ตอบแทนพระคุณแม่

375

เมื่อวันนี้ 10 ส.ค.ที่ผ่าน รายงานว่า พันโท อนุชา อินทร์สุวรรณ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 19 (ผบ.ร.19 พัน.2) เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียน นาง สมคิด รักสนิท เป็นมารดา ของ พลทหาร ตะวัน รักสนิท ทหารกองประจำการประจำปี 2564 ผลัดที่ 1 อาศัยอยู่บ้านที่ ม.11 ตำบล หนองมะค่าโมง อำเภอ ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยหน่วยนำเงินเดือนแรกจากการรับใช้ชาติมอบให้กับบุพการีและครอบครัว เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณ กตัญญูต่อบุพการี รวมทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระ รวมถึงแทนความห่วงใยจากกองทัพบก พร้อมทั้งยังมอบเตียงนอน เครื่องอุปโภค บริโภค สร้างความปลาบปลื้มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

~

~

~

พร้อมกันนี้ พลทหาร ตะวัน รักสนิท ได้มีการ video call หามารดา พูดคุยสอบถามถึงความเป็นอยู่ ทำให้ผ่อนคลายความกังวัล ซึ่งมีภาพแห่งความสุขที่น้ำตาล้นเต็มเปี่ยม แทนความห่วงใย ความคิดถึง สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับครอบครัวของน้องพลทหาร ชาติชาย ประทับใจเป็นอย่างมาก อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการเข้ารับการฝึก ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กองทัพบกอีกด้วย เพราะ เราคือครอบครัวเดียวกัน

~

~

ทั้งเป็นไปตามนโยบาย พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้ความสำคัญกับงานด้านสิทธิและสวัสดิการของกำลังพล โดยเฉพาะทหารกองประจำการ ได้กำชับให้ทุกหน่วยดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน (เงินเดือน) และเบี้ยเลี้ยง ให้ได้รับตรงตามสิทธิตามกำหนดเวลา พร้อมกันนี้ได้กำชับผู้บังคับหน่วยให้คำแนะนำเรื่องการเก็บออมและการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการจัดสรรรายได้ให้กับบุพการีและครอบครัว ถือเป็นการช่วยเหลือในสภาวการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจาก cv-19 อีกทางหนึ่ง

~

โดยให้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญในการใช้จ่ายให้สมดุลกับรายได้และเงินออมแห่งอนาคต เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีของชีวิต โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการอย่างครบทุกมิติก็จะสามารถดำรงตนได้อย่างเหมาะสมมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดการเป็นทหารกองประจำการและหลังปลดประจำการ

You might also like