สมัครประกันสังคม มาตรา 40 แล้ว อย่าลืมขั้นตอนนี้

819

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่ ครม. ได้เห็นชอบมาตรการเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระ มาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจาก CV-19 ในพื้นที่ 13 จังหวัด โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อคน และยังให้สิทธิผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

~

~

~

ผู้ขึ้นทะเบียนสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ส่วนหนึ่งสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระเงินสมทบงวดแรก จึงยังไม่ได้เงิน ประกันสังคมเยียวยา CV-19 ขอย้ำให้เร่งดำเนินมาชำระเงินสมทบงวดแรก ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564

~

~

ช่องทางการชำระเงิน ผู้ประกันตนมาตรา 40

– เคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่นอีเลฟเว่น

– เคาน์เตอร์ เทสโก้โลตัส

– เคาน์เตอร์ บิ๊กซี

~

~

– ธ.ก.ส.

– ธนาคารกรุงไทย

– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

– Application Shopee Pay

– ตู้บุญเติม

~

ทั้งนี้ เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินสมทบแล้ว จะมีสถานะความเป็นผู้ประกันตนโดยสมบูรณ์ มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา จำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือน

~

การชำระเงินสมทบมาตรา 40 อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกๆ เดือน จะทำให้ท่านได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคม อย่างครบถ้วนทุกกรณีอีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

~

เรียบเรียงโดย ทีมงาน siamtoday

You might also like