ประชาชนทั่วไป เตรียมรับ ไฟเซอร์

4,738

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุม โ ร ค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า สำหรับ วั ค ซี น ไฟเซอร์ที่นำเข้ามาเมื่อปลายเดือน ก.ค. 64 นั้น ขณะนี้เริ่ม ฉี ด ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าแล้วกว่า 57,000 คน โดยเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 3-4 ส.ค. เร็วกว่าแผนเดิมที่ตั้งใจเริ่มฉีดวันที่ 9 ส.ค. 64 ถึง 5 วัน เนื่องจาก สธ. เล็งเห็นความสำคัญในการกระจาย วั ค ซี น ให้ได้มากที่สุด

~

~

~

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้มีบุคลากรการแพทย์บางส่วนราว 30% ที่ ฉี ด แอสตร้าเซนเนก้าไปก่อน จึงเหลือบุคลากรด่านหน้าที่รอไฟเซอร์ประมาณ 70% และที่ต้องทยอยส่ง วั ค ซี น ไปให้พอดีในแต่ละพื้นที่ เนื่องจากบางส่วนต้องกัน วั ค ซี น ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ต่างจังหวัดที่เคยเป็นด่านหลัง และขึ้นเป็นด่านหน้า เพื่อรับผู้ ป่ ว ย โ ค วิ ด ต่างจังหวัดที่มากขึ้นในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี สำหรับประชาชนกลุ่ม เ สี่ ย ง 608 ได้แก่ กลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 โ ร ค เ รื้ อ รั ง ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป และหญิง ตั้ง ค ร ร ภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ใน 13 จังหวัดพื้นที่เสี่ยง จะได้รับ วั ค ซี น ไฟเซอร์หลังกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ 1 สัปดาห์ หรือจะได้ ฉี ด ในช่วงกลางสัปดาห์นี้นั่นเอง

~

~

โดยเน้นไปที่กลุ่มที่ไม่เคยได้รับ วั ค ซี น มาก่อน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการให้โอกาสคนที่มา ฉี ด วั ค ซี น ช้า ช่วยให้ภูมิคุ้มกันขึ้นเร็ว ทั้งนี้ เมื่อไปถึงพื้นที่ ฉี ด หรือ รพ. จะทยอยให้ ฉี ด ภายใน 31 วัน ส่วนอีก 16 จังหวัดที่เพิ่งถูกเพิ่มเป็นพื้นที่ เ สี่ ย ง จะได้รับไฟเซอร์ในลอตถัด ๆ ไป

~

อย่างไรก็ดี วั ค ซีนไฟเซอร์ เป็นเทคโนโลยี mRNA ที่เพิ่งเคยใช้ในไทยเป็นครั้งแรก และความพิเศษของวั ค ซี น นี้คือ การใช้ในกลุ่ม เ ด็ ก อายุ 12 ปีขึ้นไปได้ แต่จากการสำรวจผลการวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการใช้วัคซีนชนิด mRNA สูง ทั้งไฟเซอร์และโมเดอร์นา 300 ล้านโดส

พบอาการไม่พึงประสงค์ 2 อาการ ได้แก่

~

ส่วนที่เหลือจะไปพื้นที่ กทม. เขตที่มีการ ระ บ า ด สูงสุด ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้ ฉี ด ผู้สูงอายุที่มีทะเบียนบ้านใน กทม. เกิน 80% แล้ว สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีทะเบียนในพื้นที่ กทม. น่าจะมีราว 200,000 คน ซึ่งจะทยอย ฉี ด ให้ครบตามเป้าหมาย เช่นเดียวกับปริมณฑลที่ตั้งเป้า ฉี ด ให้ครบ 70% ขึ้นไป

เมื่อถามถึงกรณีผู้ที่ ฉี ด ซิ โนแวค 2 เ ข็ ม นานแล้วซึ่งจะทำให้ภูมิคุ้มกันลด จะมีแผนบูสเตอร์โดสหรือไม่นั้น นพ.โสภณ กล่าวว่า มีแผนบูสเตอร์โดสแน่นอน อย่างที่เห็นล่าสุดคือการ ฉี ด เ ข็ ม 3 ให้แก่บุคลากรด่านหน้าก่อน สำหรับกลุ่มที่จะ ฉี ด บูสเตอร์ต่อไปคือกลุ่มที่มีความเสี่ยง แต่อาจจะไม่ใช่ด่านหน้า เรียกว่ากลุ่มด่านกลาง เ สี่ ย งกลาง ๆ ควบคู่กับกลุ่มเ สี่ ย ง 608 สูงวัย โ ร ค เ รื้ อ รัง 7 กลุ่ม โ ร ค และหญิง ตั้ง ค ร ร ภ์ ส่วนประชาชนทั่วไปจะเป็นลำดับสุดท้าย ซึ่งคาดว่า จะบูสเตอร์โดสกลุ่มที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ได้ในปลายปี 64 ไปจนถึงต้นปี 65 นี้

~

ขอบคุณ ประชาติ

You might also like