รพ.สนามธรรมศาสตร์ ระบาย ได้รับ ไฟเซอร์ ไม่ถึงครึ่ง

396

เพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ได้โพสต์ระบายเกี่ยวกับได้รับการจัดสรร วั ค ซี น ไฟเซอร์ ให้บุคลากรด่านหน้าที่น้อยกว่าจำนวนที่ขอไว้ถึงร้อยละ 60 ของเจ้าหน้าที่ที่ส่งรายชื่อไป สร้างความเศร้าให้แก่บุคลากรทางการแพทย์อย่างมาก พร้อมถามถึงผู้กำหนดนโยบายว่า ถ้าจะต้องประหยัด วั ค ซี น เก็บไว้เพื่ออะไร

~

~

~

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม ครบสี่เดือนเต็มของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เวฟ3+4 และวันที่ 59 ของศูนย์รับ วั ค ซี น ธรรมศาสตร์รังสิต

~

ตัวเลข ผู้ ป่ ว ย CV-19 รายใหม่วันนี้ลดลงบ้าง อยู่ที่ 19983 คนและมีผู้ เ สี ย 138 คน ในจำนวนนี้มีผู้ ป่ ว ย CV-19 ที่เ สี ยที่ รพ.ธรรมศาสตร์เมื่อวานมากถึงสามคน และผลการตรวจ RT-PCR ที่ปรากฏเมื่อเช้า มีผู้ ป่ ว ย ผ ลบวกรายใหม่อีก 39 ราย จากผู้เข้าตรวจ swab 133 คน คิดเป็นเกือบ 40% ของผู้ที่มาตรวจทั้งหมดเลยทีเดียว ในจำนวนนี้ มีบุคลากรของรพ.ธรรมศาสตร์ กลายเป็นผู้ติด เ ชื้ อ เพิ่มมาอีกสองรายด้วย

~

~

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยการฉีด วั ค ซี น แอสตราฯ ให้กับผู้ที่ลงชื่อจองคิวไว้ ที่เราทำเกือบสองเดือนติดต่อกันมาแล้ว วันนี้เราทำเพิ่มได้อีก 2,068 คน ยิ่งการ ร ะ บ า ด รุนแรงมากขึ้น และมีผู้ เ สียในแต่ละวันมากขึ้น เรายิ่งได้เห็นจากสีหน้าและแววตาของผู้ได้รับ วั ค ซี น ว่า ชีวิตของผู้คนที่มาพบเรา ดูมีความหวังมากขึ้นเพียงใด เมื่อเดินออกไปจากยิม 4 หลังจากฉีด วั ค ซี น เสร็จ

พวกเราช่วยดูแลจัดหา จัดการ และฉีดแอสตราฯ ให้กับผู้คนมากกว่า 100,000 คนมาแล้ว แต่จะมีใครรู้บ้างไหมนะ ว่าพวกเรา แพทย์พยาบาลจำนวนไม่น้อย ที่เป็นคนฉีด แอสตราฯให้กับคนอื่น เพิ่งเคยได้รับเพียงซิโนแวคเพียงสองเข็ม ไปตั้งแต่มีนาและเมษายนที่ผ่านมาเท่านั้น

~

เราส่งรายชื่อแพทย์พยาบาล เภสัชกร นักรังสีเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์และจนท.เวรเปล ตลอดถึงบุคลากรอื่นๆที่ทำงานด่านหน้าในโรงพยาบาล ที่แสดงความจำนงขอรับ วั ค ซี น บูสเตอร์เข็มที่สามเป็นไฟเซอร์ ที่ได้รับบริจาคมาจากสหรัฐอเมริกาไปที่กระทรวงโดยผ่านจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ตามกติกาและเงื่อนไขที่สธ. กำหนด ทุกอย่าง แต่เมื่อวันศุกร์บ่าย เราเพิ่งได้รับทราบว่าเราได้รับการจัดสรรให้บุคลากรด่านหน้าเพียงร้อยละ 60 ของจำนวนคนที่ส่งรายชื่อไปเท่านั้น ทั้งที่เราระบุชื่อ ตำแหน่งหน้าที่ และส่งรายชื่อผู้ที่จะขอฉีด บูสเตอร์ ไฟเซอร์ไปไม่ถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนบุคลากรทั้งหมด ที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลในขณะนี้ด้วยซ้ำ

~

ความยากลำบากของการบริหารงานก็คือ เราจะอธิบายกับกลุ่มแพทย์แต่ละกลุ่มที่ทำหน้าที่อยู่ในโรงพยาบาลได้อย่างไรว่าในกลุ่มแพทย์สาขานี้ ในจำนวน 15คนที่ร้องขอ จะมีแพทย์ได้รับ วั ค ซี นเพียงเก้าคน อีกหกคนไม่ได้ และเราจะอธิบายกับพยาบาลในวอร์ด ICU โควิดได้อย่างไรว่า 10 คนที่ทำงานอยู่ในวอร์ดเดียวกัน และเคยฉีดซิโนแวค มาคนละสองเข็มนั้น จะมีคนได้รับ วั ค ซี นไฟเซอร์เพียงหกคนเท่านั้น อีกสี่คนให้รอไปก่อน.

และถ้าคนของเราตอบ และดูเหมือนว่ามีความชอบธรรมที่จะตอบด้วย ว่าถ้าเขายังไม่ได้รับ วั ค ซี น ไฟเซอร์เข็มที่สามเหมือนเพื่อนที่ทำงานอยู่ด้วยกัน ขอให้พวกเขาได้หยุดทำงานไปก่อน จนกว่าเขาจะได้รับ วั ค ซี น เหมือนเพื่อนคนอื่นๆที่ทำงานอยู่ด้วยกัน เพื่อความปลอดภัยของชีวิตของเขาเอง ของครอบครัวและของญาติที่บ้านของเขาด้วยแล้ว พวกเราที่เป็นผู้บริหารจัดการ จะขอให้เขามาทำงานที่เสี่ย งภัยต่อไปอีกด้วยเหตุผลอย่างไรดีนะ

เราอยากจะขอร้อง ไปยังผู้กำหนดนโยบายว่าถ้าจะต้องประหยัด วั ค ซี น เก็บไว้เพื่ออะไรก็ตาม ขอให้ไปใช้ส่วนที่พูดกันว่าจะสำรองไว้ในกรณีฉุกเฉินหรือส่วนที่กันไว้เพื่อการวิจัยนั้นเถิด ขออย่าได้ทำให้ผู้คนที่รบอยู่ด่านหน้าในทุกโรงพยาบาลต้องรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ และทำให้เกิดความระส่ำระสาย เกิดปัญหาเรื่องขวัญกำลังใจขึ้นในหมู่กำลังรบที่อ่อนล้า และรบมายืดเยื้อยาวนานมากแล้วของเราเลย

~

ที่รพ.สนามธรรมศาสตร์ วันนี้เรารับผู้ ป่ ว ย ใหม่เข้ามาอีก 27 คนและส่งผู้ ป่ ว ย ที่หายแล้วกลับบ้านได้ 31 คน แต่วันนี้ต้องส่งผู้ ป่ ว ย ที่อาการไม่ดีกลับเข้าดูแลรักษาที่รพ.ธรรมศาสตร์มากถึง 4ราย ทำให้จำนวนผู้ ป่ ว ย ที่เหลืออยู่คือ 385 คน

ถ้านับตั้งแต่ต้นเมษายนเป็นต้นมา เราสู้รบใน ส ง ค ร า ม CV-19 ระลอกนี้มาเกือบห้าเดือนแล้วนะ และคงต้องรบหนักกันต่อไปอีกหลายเดือนสุดท้าย คงต้องพยายามหาทางอยู่ร่วมกับมันให้ได้ โดยสร้างแนวที่มั่นในโรงพยาบาลต่างๆซึ่งเป็นแนวรับสุดท้ายให้เข้มแข็ง ทำให้ประชาชนตระหนักเรื่องระวังป้องกันตัวให้มากที่สุด กับเร่งสร้างภูมิคุ้มกันโดย วั ค ซี นให้กว้างขวางที่สุด

~

ทั้งสามแนวทางนี้พวกเราที่นี่บากบั่นพากเพียรทำงานกันมายาวนานมากแล้ว แต่ก็ดูเหมือนว่า ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จมากนัก ขวัญกำลังใจและความช่วยเหลือสนับสนุนก็ลุ่มๆดอนๆ อยู่ วั ค ซี นก็มาบ้างไม่มาบ้าง ชโดยไม่ค่อยมีใครมาบอกเล่า หรืออธิบายให้ฟังว่าเรื่องมันลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนอย่างไร ชแต่ช่างเถอะ พวกเราทำใจได้ และก็คงจะทำสิ่งที่เราคิดว่าเป็นหน้าที่ของเราที่มีอยู่ต่อไป ให้ดีที่สุดด้วยหน้าที่ ชีวิตรับผิดชอบ คือคำตอบที่รบอยู่มิรู้สิ้น

ข้อมูลจาก โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

เรียบเรียงโดย ทีมงาน siamtoday

You might also like