หนักแล้ว 10 จังหวัดติด CV สูงสุดวันนี้

886

อัพเดทสถานการณ์ โ ค วิ ด ติ ด เ ชื้ อ วันนี้ เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิ ด- 1 9 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด 19 สูงสุด

จํานวนผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด ในประเทศรายใหม่ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก

~

~

~

1 กรุงเทพมหานคร 1,826 ราย

2 สมุทรปราการ 433 ราย

3 สมุทรสาคร 253 ราย

~

~

4 ชลบุรี 208 ราย

5 นครปฐม 191 ราย

6 ปทุมธานี 177 ราย

7 สงขลา 157 ราย

~

~

~

8 นนทบุรี 155 ราย

9 ยะลา 106 ราย

10 ปัตตานี 81 ราย

~

You might also like