เสาไฟต้นกล้วย 7.5 หมื่น

522

เฟซบุ๊กเพจ ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย ได้รายงานว่า เสาไฟประติมากรรม 7.5 หมื่น ทม.พิมลราช-นนทบุรี ถัดจากสะพาน (น็อต) ลอย ไม่ไกลมากนัก บริเวณถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ก็พบกับเสาไฟประติมากรรมต้นกล้วย ลักษณะแบบยกมาทั้งเครือ ส่องดูราคาแล้ว ตกที่ราคาต้นละ 75,000 บาท ก่อสร้างเมื่อปี 59 ชื่อโครงการติดตั้งเสาไฟประติมากรรม บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช หมู่ที่ 4 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำนวน 26 ต้น

~

~

เลขที่โครงการ: 59035012106

~

งบประมาณ 1,950,000 บาท

สภาพล่าสุด ดับ สนิทเป็นส่วนใหญ่ไม่มีการดูแลรักษา ทั้งที่อยู่ในเขตสำนักงานเทศบาลฯ แท้ ๆ ใครที่สนใจเรื่องกล้วยไปดูกันได้เผื่อเจอกล้วยด่างลายสวยก็เป็นไปได้นะ

~

โพสต์

~

ที่มา ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย

You might also like