ชลบุรี ยังเอาไม่อยู่ พบบุคลากรแพทย์ติด CV อีก19 ราย

426

วันที่ 8 ส.ค.2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานว่า วันนี้พบผู้ติด CV-19 เพิ่ม 1,476 ราย ยอดสะสม 36,337 ราย กำลังรักษาตัว 17,815 ราย หาย 18,349 ราย ดั บเพิ่มอีก 8 ราย ดั บสะสม 173 ราย ยังพบผู้ติดกระจายทุกอำเภอ พบมากสุดที่อำเภอศรีราชา 388 ราย เมืองชลบุรี 385 ราย บางละมุง 219 ราย บ้านบึง 108 ราย พานทอง 136 ราย สัตหีบ 32 ราย พนัสนิคม 81 ราย บ่อทอง 25 ราย เกาะจันทร์ 17 ราย หนองใหญ่ 22 ราย เกาะสีชัง 1 ราย ด้วยกัน

~

~

~

สำหรับการติด CV-19 ในวันนี้ ส่วนมากมาจากสถานประกอบการ 21 แห่ง ตลาด 5 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 10 แห่ง และชุมชน 4 แห่ง ที่พบการติดวันนี้ก็มาจากภายในครอบครัว 208 ราย จากสถานที่ทำงาน 210 ราย บุคคลใกล้ชิด 22 ราย ร่วมวงสังสรรค์ 3 ราย

จากการตรวจเชิงรุกของสาธารณสุขอำเภอ และสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีที่ ยอดเพิ่มขึ้น วันนี้มีรายงานผู้ติด CV-19 รายใหม่ จำนวน 1,476 ราย Cluster บริษัท เอคเซลเลนท์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอบ้านบึง 22 ราย Cluster บริษัท ชิโคนี่ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอเมืองชลบุรี 27 ราย Cluster บริษัท ออโตลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอเมืองชลบุรี 12 ราย Cluster บริษัท อมากาซากิไพพ์ จำกัด อำเภอเมืองชลบุรี 9 ราย

~

Cluster บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด อำเภอศรีราชา 12 ราย Cluster บริษัท ซองซอล ไฮเทค จำกัด อำเภอศรีราชา 9 ราย บุคลากรทางการแพทย์ 19 ราย อาชีพเสี่ย งพบปะผู้คนจำนวนมาก 12 ราย สถานประกอบการในจังหวัดระยองหลายแห่ง 36 ราย ให้ประวัติเดินทางไปต่างจังหวัด กรุงเทพมหานคร 5 ราย จังหวัดระยอง 1 ราย จังหวัดสมุทรปราการ 2 ราย จังหวัดนนทบุรี 1 ราย จังหวัดปทุมธานี 1 ราย สัมผัสผู้ติดยืนยัน ในครอบครัว 280 ราย

จากสถานที่ทำงาน 210 ราย บุคคลใกล้ชิด 22 ราย ร่วมวงสังสรรค์ 3 ราย สัมผัสผู้ติดยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโ ร ค) 310 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวน 483 ราย โดยวันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 1,754 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 580 ราย, และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม

~

การระบา ดของ CV-19 ระลอกใหม่ เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ย งมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท

ขณะนี้มีการระบาดในวงกว้างใน กทม. ปริมณฑล อาจมีผู้ติด CV-19 เดินทางเข้าชลบุรี รวมทั้งมีผู้ติดในชลบุรี อาจยังไม่ทราบว่าตนเองติดปะปนอยู่ในสังคม โดยที่เราไม่ทราบ จึงขอให้เคร่งครัดในมาตรการอย่างยิ่งยว ด โดยเฉพาะสุขอนามัยส่วนบุคคล เข้าทางจมู กปากตา ต้องไม่จับหน้าโดยไม่ล้างมืออย่างเด็ดขาด สวมแมสก์ตลอดเวลา

~

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติด CV-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้ อ แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบ แต่มีหลายๆ รายตรวจพบในครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว 14 วัน จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหา CV-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบา ดต่อไป

~

อย่างไรก็ตาม อย่าลืมทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัย งดเดินทางไปสถานที่เสี่ย งนะคะ

You might also like