ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร มอบเงิน บริจาคแก่บุคลากรแพทย์ด่านหน้า

312

วานนี้ (6 สิงหาคม 2564) นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโ ร ค ติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีการหารือความคืบหน้าและแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคมาตรการขับเคลื่อนCI ในชุมชน และ CI ในสถานประกอบการหรือ FAI จังหวัดได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลางและภาคเอกชนและรวมถึงการแก้ไขปัญหาระบบโรงพยาบาลคู่รับผิดชอบ CI รวมไปถึงการหารือเรื่องการดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสีเหลืองแห่งที่2 ในเขตพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน และบ้านแพ้ว

~

~

~

พร้อมกันนั้น นายวีระศักดิ์ยังได้มอบเงินจำนวน 580,975.32 บาทบริจาคให้กับกองทุนคนสมุทรสาครร่วมใจสู้ภัยCV-19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรทางสาธารณสุขและบุคลากรด่านหน้าของฝ่ายปกครองท้องที่ ท้องถิ่นและอื่น ๆของจังหวัดสมุทรสาคร

~

~

โดยเงินจำนวนดังกล่าว ได้มาจากการจัดทำหนังสือ คืนปูสู่สาคร ที่นายวีระศักดิ์เป็นผู้เขียนเอง และให้ทางสำนักงานจังหวัดสมุทรสาครจำหน่ายให้แก่กัลยาณมิตร และผู้ที่สนใจ ทั้งหมด 5,000 เล่ม ซึ่งมียอดเงินหลังหักค่าจัดพิมพ์ อยู่ที่ 580,975.32 บาท

~


ภาพจาก เฟซบุ๊ก วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี

ภาพจาก เฟซบุ๊ก วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี

~

~


ภาพจาก เฟซบุ๊ก วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี

เรียบเรียงโดย ทีมงาน siamtoday

You might also like