หมอเตือนด่วน 2 อาทิตย์นี้ งดออกจากบ้าน

12,983

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.ทวีศิลป์ บอกว่าจะมีความยุ่งยากในการเดินทางข้ามพื้นที่ใน 14 วันนี้ คาดการณ์ได้เลยครับว่า สิ่งที่ท่านอยากจะสะดวกสบายจะไม่เกิดขึ้น แล้วก็จะทำให้ท่านต้องตัดสินใจใหม่ที่จะไม่ออกจากบ้าน นี่คือสิ่งที่จะเกิดตั้งแต่วันนี้

สำหรับบุคคลและกิจกรรมที่ได้รับการยกเว้นเรื่องการงดออกนอกเคหสถาน 6 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ทางด้านการสาธารณสุข การขนส่ง เพื่อประโยชน์ด้านอาหาร ย า เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมัน เชื้อเพลิง ไปรษณีย์ พัสดุ สิ่งพิมพ์ สินค้าเพื่อส่งออก นำเข้า

การประกอบอาชีพจำเป็น ไม่สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ อื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตเฉพาะรายของเจ้าหน้าที่ พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์cv-19 (ศปก.ศบค.) อธิบายเพิ่มเติมเรื่องการงดออกนอกเคหสถาน ตามข้อกำหนดฉบับที่ 28 ว่า แบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนแรก-ช่วงเวลาเคอร์ฟิว ระหว่างเวลา 21.00 – 04.00 น. เป็นการบังคับสั่งห้ามการออกนอกที่พักอาศัย ส่วนที่สอง-ช่วงนอกเวลาเคอร์ฟิวให้งดและหลีกเลี่ยงการออกนอกเคหสถาน ยกเว้นมีความจำเป็นในบางกิจกรรม

ช่วงนี้ขอใช้คำว่า ให้ ไปก่อนนะครับ ให้งด ให้หลีกเลี่ยง เพราะว่าเมื่อถึงมาตรการที่เข้มข้นต่อไป อาจจะจำเป็นต้องใช้คำว่า ห้าม เมื่อถึงคำว่าห้ามแล้วเนี่ย คงมีกิจการหรือกิจกรรม ที่ได้รับการยกเว้นน้อยกว่านี้มาก” พล.อ. ณัฐพลกล่าว

เลขา สมช. กล่าวว่าหลังจากนี้จะมีการประเมินสถานการณ์เพื่อปรับมาตรการทุก 7 วัน หากสถานการณ์การแพร่ยังไม่ดีขึ้น ผู้ติดยังไม่ลดลง ศบค. และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการรองรับในทุกสถานการณ์ไว้แล้ว ส่วนจะไปถึงการใช้มาตรการปิดเมืองในระดับเดียวกับที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนใช้หลังเกิดการระบาดในช่วงแรกหรือที่สือมวลชนเรียกว่า อู่ฮั่นโมเดล หรือจะไปถึงขั้นการล็อกดาวน์เต็มรูปแบบหรือไม่นั้นต้องฟัง สธ. ว่าจะประเมินอย่างไร ซึ่งทาง ศบค. มีความพร้อมในทุกกรณี

สำหรับฟูลล็อกดาวน์นั้น เราไม่ได้มองตัวเลขใดตัวเลขหนึ่ง เรามองหลายปัจจัย ทั้งจำนวนผู้ติด จำนวนสถานพยาบาลที่มีอยู่ แล้วก็ปัจจัยอื่น ๆ ในแง่เศรษฐกิจด้วย มองในทุกมิตินะครับ ไม่ได้มองในแง่ด้านใดด้านหนึ่งด้านเดียว พล.อ. ณัฐพลกล่าว

เลขา สมช. ยังพูดถึงข้อเรียกร้องจากภาคประชาสังคมบางส่วนที่ต้องการให้รัฐบาลไทยจำกัดจำนวนการส่งออกวัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้าที่ผลิตโดย บ. สยามไบโอไซเอนซ์ในประเทศไทย เพื่อให้ไทยมีวัคซีนcv-19 อย่างเพียงพอว่า ช่วงเช้าวันที่ 19 ก.ค. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เรียก

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว. สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือในเรื่องนี้ เพื่อปรับแผนการจัดหาวัคซีนรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ทั้งเรื่องการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้บุคลากรทางการแพทย์ และจำนวนวัคซีนที่เข้ามาไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยนายอนุทินจะกลับไปพิจารณาและกลับมารายงานนายกฯ อีกครั้งหนึ่ง

You might also like