ลำปาง จัดตั้งศูนย์ รับคนลำปาง กลับบ้าน

498

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 28/2564 โดยมี นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง คณะกรรมการ จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์ และทบทวนมาตรการต่างๆของ จ.ลำปาง

~

~

~

นายณรงค์ศักดิ์ เปิดเผยว่า ทางคณะกรรมการ จังหวัดลำปาง มีมติในที่ประชุมให้ร้านอาหาร งดจำหน่าย สุ รา เครื่องดื่มแอล กอ ฮอล์ และห้ามดื่มภายในร้านเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สืบเนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุม อ.เมืองลำปาง มีการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารจำนวนมาก จำหน่ายเครื่องดื่ม แอ ล กอ ฮอล์ โดยไม่ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการ

~

จ.ลำปาง ได้รับการร้องเรียนว่าในพื้นที่บางอำเภอยังเปิดสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ มีการจำหน่าย สุ รา และเครื่องดื่ม แอล กอ ฮอล์ เป็นหลัก มิใช่การจำหน่ายอาหาร ประกอบกับทางจังหวัดพบ ผู้ ป่ว ย ในพื้นที่เพิ่มขึ้น ทางคณะกรรมการ จังหวัดลำปาง จึงได้มีมติให้งดจำหน่าย สุ รา เครื่องดื่ม แอล กอ ฮอล์ และห้ามดื่มภายในร้านเป็นการชั่วคราว

~

~

นอกจากนั้นยังมีการเสนอแนวทางการดำเนินงานรับคนลำปางกลับบ้าน (สำหรับบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) กรณีที่คาดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง อยู่ระหว่างรอฟังผลการตรวจ กรณีทราบผลว่าติดแล้วต้องการสถานที่รักษาให้โทรประสานผ่านศูนย์ประสานงาน รับคนลำปาง กลับบ้าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง หรือติดต่อเพื่อขอรับการตรวจหาเชื้อผ่านทางศูนย์ประสานงาน รับคนลำปาง กลับบ้าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดยจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.ลำปางเท่านั้น

~

~

นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวอีกว่า กรณีบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (10 จังหวัด) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (5 จังหวัด) เมื่อเดินทางเข้ามายังพื้นที่ จ.ลำปาง ให้ลงละเบียนผ่านแอปฯ ลำปางชนะ ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุม ในพื้นที่โดยทันที หรือ อสม. โดยไม่ปกปิดข้อมูลไทม์ไลน์ในการเดินทางเพื่อพิจารณากลั่นกรองความเสี่ยง และให้กักตัว (Home Quarantine) เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน และหากมีภารกิจจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุม ทุกครั้ง

~

~

หากเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม (9 จังหวัด) และพื้นที่เฝ้าระวังสูง (53 จังหวัด) เมื่อเดินทางเข้ามายังพื้นที่ จ.ลำปาง ให้ลงละเบียนผ่านแอพ ลำปางชนะ ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุม ในพื้นที่โดยทันที และเฝ้าระวังอาการตัวเองเป็นระยะเวลา 14 วัน หากมีอาการผิดปกติให้ไปโรงพยาบาลทันที ทั้งนี้ ให้รอหนังสือของจังหวัดออกประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

You might also like