เตือน เครื่องวัดชีพจร

976

ช่วงนี้เครื่องวัดชีพจร ชนิดหนีบนิ้วกำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก หลายท่านซื้อมาใช้ เพราะเห็นว่ามีราค า ถูก บางร้านอันละแค่ไม่กี่ร้อย จึงอยากเตือนให้ระวังของปลอม หรือของที่ไม่ได้มาตรฐาน

อย่างเช่นตัวอย่างนี้ มีคนนำไปทดลองหนีบไส้กรอก และปลาย่าง ซึ่งเครื่องก็แสดงค่าชีพจรของไส้กรอก และปลาย่างขึ้นมา ในขณะที่เครื่องราค า แพงไม่แสดงค่าใดๆ นั่นหมายความว่าเครื่องราค า ถูก มีการแสดงค่าที่ไม่ได้มาตรฐาน

~

~

ตัวอย่าง

~

ตัวอย่าง

~

ตัวอย่าง

~

ตัวอย่าง

ขอบคุณที่มา

You might also like