คุมไม่อยู่แล้ว 10 จังหวัด ติด CV สูงสุดวันนี้

531

อัพเดทสถานการณ์ โ ค วิ ด ติ ด เ ชื้ อ วันนี้ เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิ ด -19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติด เ ชื้ อ โ ควิ ด 19 สูงสุด

จํานวนผู้ติด เชื้ อ โ ค วิ ด ในประเทศรายใหม่ วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 1692 ราย

2 สมุทรปราการ 647 ราย

3 สมุทรสาคร 293 ราย

4 นนทบุรี 185 ราย

5 สงขลา 182 ราย

6 ปทุมธานี 180 ราย

7 นครปฐม 168 ราย

8 ชลบุรี 146 ราย

9 ปัตตานี 143 ราย

10 ยะลา 89 ราย

You might also like