อาการล่าสุด พยาบาลป่วย cv-19 ยกทีม

213

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 3 ส.ค.2564 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลหนองสองห้อง ยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รวม 7 คน และ โรงพยาบาลเอกชนอีกแห่ง ยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รวม 15 คน จากการตรวจสอบอาการเช้าวันนี้ พบส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มไม่แสดงอาการ หรือ กลุ่มสีเขียว แต่แนวทางการรักษายังคงต้องเข้มงวดตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

นพ.สมชายโชติ กล่าวต่อว่า โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลหนองสองห้อง ที่ได้นำผู้ป่วยทั้ง 7 คนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองสองห้อง โดยมีการปรับย้ายผู้ป่วยโควิด ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้คือ กลุ่มสีเขียว 30 คน จากโรงพยาบาลหนองสองห้อง มาทำการรักษาที่โรงพยาบาลสนามขอนแก่น แห่งที่ 4 แทน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการลำเลียงผู้ป่วยตามระบบการส่งต่อทางการแพทย์

จากการตรวจสอบพบว่า ที่โรงพยาบาลหนองสองห้อง บุคลากรทางการแพทย์ 6 ราย ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบแล้วทั้ง 2 เข็ม และ อีก 1 คน เพิ่งได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า 1 เข็ม เมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ดังนั้น จะเห็นได้ว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่รับวัคซีนจะมีภูมิคุ้มกัน และเมื่อติดเชื้อก็จะมีอาการไม่มาก และบางคนจัดอยู่ในกลุ่มไม่แสดงอาการ

ส่วนของโรงพยาบาลเอกชน พบว่า 12 คนได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วเช่นกัน มีเพียง 3 คน ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเนื่องจากรอวัคซีนทางเลือก ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่ทุกคนได้รับวัคซีนจัดสรรตามที่รัฐบาลกำหนดให้เร็วที่สุดเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันต้านโควิด-19 กันในภาพรวม นพ.สมชายโชติ กล่าว

นพ.สมชายโชติ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ 2 คลัสเตอร์ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์นั้น อยู่ในการกำกับควบคุมของสำนักงานสาธารณสุขทั้งหมดแล้ว และได้มีการนำผู้ที่เสี่ยงสัมผัสสูงจากกลุ่มคลัสเตอร์ดังกล่าวมาเข้ารับการตรวจคัดกรองกันให้ครบทุกคนเพื่อความปลอดภัย รวมทั้งการกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ระมัดระวังและป้องกันตนเองในการปฎิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด

นพ.สมชายโชติ กล่าวว่า ซึ่งจากภาพที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียนั้น คือการที่บุคลากรทางการแพทย์รู้สึกเสียใจที่ไม่ได้มาทำการักษาผู้ป่วยที่ตนเองให้การรักษาอยู่ และจะต้องเข้ารับการรักษาตนเองและกักตัว 14 วัน ขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ทดแทนได้มีการประสานงานร่วมโรงพยาบาลใกล้เคียงในการส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้าสนับสนุนการทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

You might also like