จนท ไปรษณีย์ติด cv 19 ขณะที่ผู้ประกอบการแบกภาระต่อไม่ไหวปิดตัวลง

418

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคทม 2564 ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์ได้รับรายงานว่า ที่ทำการไปรษณีย์เบตง นายประทีป ชุมนวล หัวหน้าไปรษณีย์เบตง ได้ชี้แจงกรณี เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ ติด cv ว่า เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์เบตง ติด cv มีจำนวน 1 คน

~

~

~

โดยมีบ้านอยู่ในพื้นที่บ้านบูเก็ตดาราเซ หมู่ที่ 8 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงในการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอำเภอเบตงในขณะนี้ ต่อมาเมื่อวันที่ 28 ก.ค.โรงพยาบาลเบตง ได้ยืนยันผลการติด จำนวน 1คน

~

โดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงได้กักตัวเฝ้าระวังอาการ และตรวจหา cv ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งภายหลังได้รับการยืนยันในการติดของ จนท.ไปรษณีย์จึงได้ประสานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเบตง ให้มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ไปรษณีย์เบตง ทุกจุดอย่างละเอียด รวมถึงพัสดุทุกชิ้นเพื่อความปลอดภัย โดยระหว่างนี้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการฝากส่งสิ่งของกับไปรษณีย์ได้

~

~

นายประทีป ชุมนวล หัวหน้าไปรษณีย์เบตง กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามไปรษณีย์เบตงได้มีมาตรการเข้ม โดยได้ฉีดพ้นน้ำยา และทำความสะอาคาร สถานที่ และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ใกล้ชิดกับผู้บริโภคในพื้นที่ที่มีการแพร่ cv ต้องไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจ และหยุดปฎิบัติงาน เพื่อเฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน

~

ซึ่งหากปิดที่ทำการไปรษณีย์เกรงว่าประชาชนจะได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากที่ทำการมีทั้งธนาณัติ และอีกอย่างผู้ให้บริการขนส่งสินค้าต่างก็ปิดทำการหลายแห่งในเบตงหรือบางแห่งก็ปิดทำการเร็ว

เมื่อสินค้าที่ส่งมาหมดก็ปิดทำการเลยทำให้เป็นห่วงว่าหากปิดทำการประชาชนไม่รู้จะไปส่งจดหมาย สินค้า ได้ที่ไหน แต่ทั้งนี้ไปรษณีย์เบตงขอย้ำว่าไปรษณีย์เบตงได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยทางไปรษณีย์เบตงได้ให้บริการผู้ที่มาใช้บริการ

~

~

โดยมี เจลล้างมือแอลกอฮอล์ มาตรการเว้นระยะห่างเคาน์เตอร์ และทำความสะอาดจุดสัมผัส รวมทั้งเจ้าหน้าที่ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างให้บริการ

ส่วน เจ้าหน้าที่นำจ่ายต้องสวมหน้ากากอนามัยและพกเจลล้างมือและทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอร์ระหว่างนำจ่ายสิ่งของ และที่ทำการไปรษณีย์ได้มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนพัสดุทุกชิ้น ผู้ใช้บริการที่ไม่ต้องการลงนามรับสิ่งของสามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่นำจ่ายบันทึก ชื่อนามสกุลแทนการลงนามได้

~

ขณะที่บรรยากาศในเขตเทศบาลเมืองเบตงผู้ประกอบการร้านอาหารบางส่วนได้ปิดตัวลงเนื่องจากแบกรับภาระค่าเช่า รายจ่ายพนักงาน และรายจ่ายอื่นๆมาร่วมปี จึงแบกรับภาระต่อไปไม่ไหว

เนื่องจากการระบาดของ cv ดูไม่มีที่จะลดลงได้เร็วๆนี้จึงถอยไปตั้งหลักก่อน และในวันนี้จังหวัดยะลามีผู้ติดรายใหม่ 220 ราย รักษาหายวันนี้ 127 ราย

~

ข่าวโดย เจษฎา สิริโยทัย ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์ จ.ยะลา

You might also like