เปิดภาพ น้ำท่วมแม่สอด เกือบมิดหลังคา

381

จากกรณีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด จนทำให้น้ำในแม่น้ำเมย เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

~

~

จนทางเทศบาลต้องประกาศให้ประชาชนเตรียมตัวรับมือน้ำท่วม รีบขนย้ายสิ่งของขึ้นบนพื้นที่สูง น้ ำ ท่ ว ม ไม่ถึง พร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตามบ้านเรือนอย่างเร่งด่วน

ในพื้นที่ 5 อำเภอ แนวชายแดนจังหวัดตากทุกอำเภอยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนานกว่า 7 วัน

~

โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สอด ที่สถานีตรวจอากาศอำเภอแม่สอด สามารถตรวจวัดปริมาณน้ำฝนในรอบคืนที่ผ่านมาสูงถึง 90 มิลลิเมตร

น้ำท่วมสูงกว่าตลิ่งเกือบ 2 เมตร จนทำให้น้ำจากแม่น้ำเมย ไหลล้นเข้าท่วมบริเวณตลาดริมเมยจนมีสภาพจมอยู่ใต้บาดาล

~

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลท่าสายลวด ได้จัดส่งหน่วยป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยการแจกอาหารให้ผู้กักตัวตามมาตรการที่ป้องกัน โ ค วิ ด 19 และผู้ประสบ ภั ย น้ ำ ท่ ว ม ควบคู่กันไป

ขณะที่ชาวบ้านท่าอาจ ต้องระมัดระวังน้ำเริ่มท่วมเข้ามาบริเวณท้ายบ้านที่ใกล้กับแม่น้ำเมย

You might also like